betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger har ganske alvorlige konsekvenser. Det er nærmest umulig å få lån eller kredittkort om man er registrert som usikker betaler. Anmerkningene kan også resultere i avslag for eksempel mobilabonnement eller andre kredittbaserte tjenester.

Når blir betalingsanmerkningen registrert?

Det er ikke slik at du får en betalingsanmerkning bare fordi du er sen med å betale en regning. For at en kreditor skal få registrert en anmerkning på deg, må det først ha blitt iverksatt rettslig inndrivning av gjelden. Det vil si enten registering av et utleggstrekk, utleggspant i en eiendom, verdipapirer som aksjer eller en konto du eier, registrering av tvungen gjeldsordning eller at du er registrert som personlig konkurs. Selve betalingsanmerkningen skal registreres først etter at det er gått 30 dager fra den datoen rettslig inndrivning ble iverksatt.

Ingen tid å miste

Dette betyr at du har en viss tid på deg fra alvoret starter, og til du får en betalingsanmerkning. Det beste er selvsagt å aldri komme i slike situasjoner, men er omstendighetene slik at du gjør det, er det om å gjøre å handle raskt.

For de fleste går veien ut av uføret gjennom økonomisk disiplin, det vil si kutt i forbruket og tilbakebetaling av gjelden så raskt man kan. Gjeld som har endt opp i rettslige krav blir mye dyrere enn om den hadde blitt gjort opp på normalt vis, på grunn av purringer, inkassosalær og forsinkelsesrenter. Sparing og dertil nedbetaling vil imidlertid ta tid, og kostnadene blir dermed høye. Refinansiering av gjelden er en av veiene å gå dersom man vil kvitte seg raskt med en betalingsanmerkning

Refinansiering gir også lavere utgifter

En refinansiering av lån og kreditter gir som regel lavere utgifter i seg selv, og er noe man kan vurdere selv om man ikke har betalingsvansker. De ekstra kostnadene som følge av rettslig inndrivning, gjør at refinansiering blir enda mer aktuelt. Ved å få normale renter og avdrag på gjelden, slipper man forsinkelsesrenter som kommer på toppen av gjeldsrentene. Med det nye lånet innfris den problematiske gjelden, slik at man starter med blanke ark hos den banken man refinansierer gjennom. Den psykologiske effekten av dette er svært positiv for de fleste, blant annet fordi betalingsanmerkningen slettes på misligholdt gjeld så snart den er oppgjort.

Flere alternativer

Med få unntak får alle søkere med aktive inkassosaker eller registrerte betalingsanmerkninger, avslag på enhver søknad om lån eller kreditt. Fordi antallet personer som havner i slikt uføre er økende, ser vi også en økning i antallet banker som tilbyr refinansiering av denne art. En vanlig sparebank vil i noen tilfeller kunne hjelpe dersom man allerede har boliglån i banken, og eiendommen har lav belåningsgrad (og dertil tilstrekkelig sikkerhet for ekstra lån). For de som ikke eier bolig, eller som får avslag av den banken de har boliglån hos, finnes det i dag stadig flere alternativer.

Lånemeglere for de med betalingsanmerkning

Lånemeglere som MyCredit, Zen Banking og Tjenestetorget, formidler refinansiering med sikkerhet på vegne av flere mindre banker og finansieringsselskap. Ofte har disse bankene spesialisert seg på blant annet denne typen problemstillinger, for eksempel banken BlueStep.

Lånemegleren MyCredit har et produkt de kaller inkassolån, spesielt tilpasset de som vil kvitte seg med inkassosaker eller gjeld med registrerte betalingsanmerkninger. Du finner tilsvarende lån også hos de andre som er nevnt. Fordelen med refinansiering gjennom slike selskap er at det nye lånet kan komme på plass meget raskt. Det vanlige er at du får svar fra bankene som lånemegleren samarbeider med, i løpet av noen timer etter at søknaden er innsendt. Se også Norskkreditt.no hvor du kan søke om forbrukslån for å refinansiere betalingsanmerkningen.

Du må stille med sikkerhet

Utenom i helt spesielle tilfeller, kreves det imidlertid at du stiller med sikkerhet for lån til refinansiering, dersom du allerede har en betalingsanmerkning. Enkelte banker krever sikkerhet også om gjelden har resultert i en aktiv inkassosak, selv om betalingsanmerkning ikke er registrert enda. Med sikkerhet menes det pant i eiendom, og normalt en bolig du eier selv. En annen person kan også stille med sikkerhet på dine vegne, gjennom et såkalt kausjonsansvar. Kausjon er en smule risikabelt for den som trår støttende til, og det anbefales at man unngår dette om man har muligheten. Årsaken er at kausjonistens panteobjekt kan bli tvangssolgt dersom gjeldshaveren av en eller annen grunn ikke betaler gjelden selv.