Refinansiering med sikkerhet i bolig

Velg lånebeløp: 123
100 000 kr 10 000 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 25 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling
Se her for flere banker

Refinansiering av gjeld med sikkerhet er billigere enn tilsvarende lån uten sikkerhet. Her kan rentene komme helt ned i 4,95%. Spørsmålet er om du kan stille med sikkerhet, og belåningsgraden du allerede har på eiendommen. Les om mulighetene og begrensningene når du vil refinansiere med pant i boligen.

Hva aksepteres som sikkerhet?

Lån med sikkerhet kan for eksempel være med pant i egen bolig.

Et lån til refinansiering kan sikres med pant i fast eiendom. For de fleste betyr det at pantet er boligen de selv eier. Banken vil også akseptere at låntakerens fritidseiendom (hytte, ferieleilighet) eller utleiebolig brukes som pantesikring.

Under visse omstendigheter vil bankene kunne ta pant i en eiendom som eies av en annen person enn den som skal låne til refinansieringen. Kausjonsansvar kan du lese om lengre ned i artikkelen.

Banken kan ikke låne ut mer penger på boligen enn det som tilsvarer 85% av boligens markedsverdi.

Begrensninger i pantesikringen

I henhold til statens retningslinjer kan ikke en bank låne ut mer penger på boligen enn det som tilsvarer 85% av boligens markedsverdi. De fleste spare- og boligbanker låner ut inntil denne prosenten når du kjøper boligen. Om du får utvide lånet til andre formål er imidlertid ikke like sikkert.

Teoretisk betyr dette følgende:

Banken kan låne ut maksimalt 100 000 til refinansiering dersom boliglånet er på 750 000, og dersom boligens markedsverdi er 1 million kroner. Boliglånet pluss lånet til refinansiering vil ta belåningsgraden opp til nøyaktig 85% av boligverdien.

Refinansiering gjennom boligbanken din

Eksempelet over er ikke alltid beskrivende for virkeligheten. Hver enkelt boligbank har sin egen policy på disse områdene. Det er ikke alle som vil la deg utvide boliglånet for å refinansiere for eksempel gjeld fra forbrukslån eller kredittkort. De fleste vil gi slike utvidelser til oppussing av boligen, men ikke til formål som ikke har relevans for pantet. Dette igjen avhenger av belåningsgraden.

Som en illustrasjon på dette gir Nordea lån med sikring i boligen til hvilket som helst formål, men da må belåningsgraden være på maksimalt 60% av markedsverdien. Om vi bruker eksempelet ovenfor vil det si at boliglånet kan ikke være på mer enn 500 000 dersom du vil låne ytterligere 100 000, når verdien er 1 million.

Hvilke kunder vil banken ha?

Skal du refinansiere gjeld fra forbrukslån eller kredittkort vil en boligbank sannsynligvis være noe skeptiske. Disse bankene liker ikke å ta risiko. En person med høy forbruksgjeld er noe de sannsynligvis anser som nettopp dette, en risikabel kunde.

Alternativet er nisjebankene som spesialiserer seg på refinansiering med sikkerhet.

Nisjebankene aksepterer også kunder som har gjeldsproblemer og betalingsanmerkninger.

De rynker heller ikke på nesene sine dersom behovet for refinansiering stammer fra kredittkort eller forbrukslån.

Tilbudet fra Bank2

Bank2 lar deg låne til all slags refinansiering så fremt du flytter boliglånet til deres bank. Kravet til belåningsgraden her er inntil 75% – 80% av boligens omsetningsverdi. Du må kunne betjene lånet gjennom inntekten din. Banken yter også lån innenfor de samme begrensningene i de tilfellene der lånet er planlagt innfridd gjennom et salg.

Noen nøkkeltall fra Bank2:

  • Nominelle renter på refinansiering med sikkerhet er fra 4,95% til 9,95%.
  • Minste lånesum er 300 000 kroner.
  • Største lånesum er 10 millioner kroner.
Ektepar ser på fakturaer

Forbruksbankene er som regel mer villige til å hjelpe de som sitter med kredittkortgjeld og andre dyre lån.

Tilbudet fra Bluestep Bank

Hos Bluestep Bank er kravet til belåningsgrad lik den som er fastsatt av Finanstilsynet, nemlig 85% av markedsverdien. Her får du låne inntil dette nivået så lenge du flytter lånet til Bluestep, og så fremt banken mener du evner å betjene lånet. Stilles en fritidseiendom som sikkerhet er grensen for belåningsgrad 75% av markedsverdien.

Noen nøkkeltall fra Bluestep Bank:

  • Nominelle renter på refinansiering med sikkerhet er fra 5,30% til 11,00%.
  • Minste lånesum er 250 000 kroner.
  • Største lånesum er ikke oppgitt.

Tilbudet fra Svea Finans

Et tredje alternativ for refinansiering med sikkerhet finner er Svea Finans. Grensen for belåningsgrad er hos denne banken satt til 80% av markedsverdien. Banken oppgir ikke om de aksepterer fritidseiendom som pantesikring.

Noen nøkkeltall fra Svea Finans:

  • Nominelle renter på refinansiering med sikkerhet er fra 4,90% til 12,90%.
  • Minste lånesum er 200 000 kroner.
  • Største lånesum er 7,5 millioner kroner.

Du bør helst unngå kausjonist

Noen banker vil kunne akseptere at deler av et lån, eller hele lånet, er sikret gjennom en kausjonist. Kausjonsansvar betyr at en annen person lar banken ta pant i en eiendom han eller hun eier, som sikring for lånet du mottar.

De aller fleste økonomer vil nok advare mot denne løsningen, spesielt når det er snakk om refinansiering av store summer fra forbrukslån og kredittkort. Ansvaret kan få svært uheldige konsekvenser for kausjonisten, dersom den som refinansierer misligholder det nye lånet.

Å være kausjonist innebærer en stor risiko for den som tar på seg ansvaret.

Løsninger som ikke krever pant som sikkerhet

Å refinansiere med sikkerhet er en ganske inngripende og omfattende affære, fordi det inkluderer et boliglån. Riktignok blir rentene lavere enn det du får i et usikret lån, men lånesummene er også store. I tillegg er nedbetalingstiden lang, ofte inntil 30 år. Selv lave renter blir til mye penger ettersom årene går, spesielt når lånesummen er høy. En flytting av boliglån medfører også nye etableringskostnader på flere tusen kroner.

I mange tilfeller vil det være en bedre løsning å refinansiere uten sikkerhet.

Skal du refinansiere gjeld fra dyre smålån og kredittkort er sjansene store for at du uansett ender opp med et billigere alternativ.

Vurderinger av Refinansiere.net

Gjennomsnittlig vurdering: 5/5

Meny