Søk refinansieringslån

Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder
Se her for flere banker

Her får du all informasjonen du trenger til å få samlet gjelden i et refinansieringslån.

Vi ser på fordelene, hvordan du går frem for å få et refinansieringslån uten sikkerhet og hvilke retningslinjer som gjelder. Du får også tips om hvordan du øker sjansene for at lånet innvilges.

To typer refinansiering

Å refinansiere betyr i de fleste tilfeller at du tar opp et nytt lån for å samle eksisterende gjeld.

Det klassiske eksempelet er de som har tatt opp flere, og gjerne små forbrukslån, samtidig som de har gjeld til kredittkortselskap og fra kjøp på avbetaling.

De største fordelene med å samle slik gjeld kan summeres slik:

 1. De totale rentekostnadene blir som regel lavere.
 2. Du sparer på å kutte ned antallet terminomkostninger.
 3. Økonomien din blir mer oversiktlig.

Det kalles også refinansiering når du bare bytter et enkelt lån med et annet. Dette er ganske vanlig å gjøre med blant annet boliglån og store forbrukslån.

En av de mest vanlige grunnene til at folk søker om refinansieringslån er at de har høy gjeld fra kredittkort. Rentene på kredittkortene er vanligvis betydelig høyere enn på et usikret lån.

Søk billigste refinansieringslån uten sikkerhet

Det er alltid viktig å innhente flere tilbud når du er på jakt etter et nytt refinansieringslån uten sikkerhet, også når du skal refinansiere.

Det vil garantert være forskjell på rentetilbudene. For å forenkle prosessen med innhentingen av tilbud, kan du vurdere å bruke en låneagent.

Dyktige agenter samarbeider med mange banker, tjenestene deres er gratis (en låneagent har ikke anledning til å kreve betalt fra søkeren, i henhold til lovverket), og du får råd og tips dersom du lurer på noe.

Du kan se flere låneagenter på vår forside.

Video som forklarer refinansieringslån

Refinansiering for å unngå inkasso og betalingsanmerkninger

Et viktig poeng i denne sammenhengen er at en refinansiering ofte er grepet som gir kontroll på økonomien, der alternativet er inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Mange lar dyre gjeldsforpliktelser gå for langt, og ender opp med store betalingsproblemer. Dette kan i de fleste tilfeller unngås ved at gjelden samles.

Ikke vent for lenge med et refinansieringslån

Om du venter for lenge med å samle gjelden, og dermed ender opp med et misligholdt lån eller en kreditt, kan det være for sent.

De fleste banker vil ikke innfri lån til en søker som har aktive inkassosaker, selv om formålet er refinansiering.

Har du allerede fått en betalingsanmerkning kan det være vanskelig å få et refinansieringslån med lav rente. Eneste løsning da er å bli kvitt gjelden som ga deg anmerkningen, og deretter søke om refinansieringslån på nytt.

Kostnader på et forbrukslån til refinansiering

Har du høy kredittscore og god betalingsevne, vil rentene kunne komme ned mot det laveste nivået. Et samlelån kan ha nominelle renter ned mot 6%.

Rentene på et usikret lån som skal brukes til å samle annen gjeld blir normalt fastsatt etter en individuell vurdering.

Denne praksisen brukes av nesten alle forbrukslånbanker. Har du relativt god betalingsevne og kredittscore, får du bedre rentebetingelser enn om du ikke har det.

De effektive rentene starter som regel på rundt 5%, og går deretter opp til rundt 20%.

Bankenes renteeksempel sier deg noe om hva gjennomsnittslånet koster og ligger ofte rundt 9% til 14%.

Krav for å få refinansieringslån med lav rente

 • Er du over 25 år, og tjener minst 250 000 kroner, vil du oppfylle minstekravene til samtlige nisjebanker som tilbyr lån til refinansiering uten sikkerhet.
 • Er du mellom 18 og 25 år, og tjener mindre enn dette, vil det være et noe lavere utvalg av banker. Dette fordi noen banker kan ha for eksempel 23 eller 25 år som alderskrav, og noen krever høyere inntekt enn andre.
 • Selv om du oppfyller minstekravene kan du få nei på søknaden.
 • Det er også mulig å få nei på lånestørrelsen du søkte om, og ofte gir da banken tilbud om et mindre lån. Dette har med bankenes egne utlånskrav å gjøre, og myndighetenes retningslinjer.

Påkrevd dokumentasjon

Sjekk hva bankens minstekrav til alder og inntekt er før du søker om lån til refinansiering. Noen banker har også en øvre aldersgrense.

Inntektene må dokumenteres, selv om banken kan hente inn dine skatteopplysninger. Som regel kreves det at du sender inn kopi av de siste 1 til 3 månedenes lønnsslipp.

I tillegg bes du normalt om å vedlegge kopi av siste års skattemelding. Har du nye inntekter som ikke var med på siste skattemelding, for eksempel fra utleie av hybel eller leilighet, bør du dokumentere dette. Det vil øke sjansene for at lånet innvilges.

Hvordan selvstendig næringsdrivende skal dokumentere inntekter kan variere noe. Det er vanlig at regnskap for de siste 3 årene må fremlegges.

Retningslinjer fra myndighetene

I utgangspunktet må bankene forholde seg til noe strenge retningslinjer fra Finanstilsynet når de tilbyr et usikret lån.

Formålet med retningslinjene fra Finanstilsynet er blant annet å redusere risikoen for at du pådrar deg gjeld du ikke klarer å håndtere.

De viktigste retningslinjene i denne sammenhengen er:

 • Søker skal ikke kunne få et lån som gjør at gjelden din samlet sett overstiger 5 ganger årsinntektene dine.
 • Søkeren skal ha betalingsevne nok til å tåle en renteoppgang på 5%.
 • Inntekten skal være høy nok til å betale for normale levekostnader.
 • Et usikret lån skal ha maksimalt 5 års nedbetalingstid.

Disse retningslinjene er ufravikelige dersom du søker om et vanlig forbrukslån. Skal pengene gå til refinansiering kan bankene se til dels bort i fra retningslinjene.

Enklere å få låne til refinansiering

Det at bankene her har anledning til å fravike fra Finanstilsynets retningslinjer for forbrukslån, gjør det faktisk enklere å få refinansieringslån.

Du har også større fleksibilitet i forhold til størrelsen på avdrag. Dersom betalingsevnen din er lav, kan du velge lengre lånetid, og dermed få lavere månedlige innbetalinger. Husk at lånet blir dyrere desto lengre tid du bruker, og det lønner seg alltid å betale tilbake så raskt du kan.

Merk deg at for at bankene skal kunne fravike fra grunnreglene for tildeling av et usikret lån, må hele lånet gå til refinansiering. Du bør med andre ord ikke kombinere refinansieringen med ekstra lån til annet forbruk.

I tillegg må det nye lånet føre til at gjeldskostnadene dine blir lavere. Det gjør de også som regel, ellers ville du neppe refinansiert gjelden din.

Dette gir bedre sjanser for å få et refinansieringslån

De fleste banker tilbyr ordningen med medlåntaker, men flere krever at medlåneren er din ektefelle.

Er betalingsevnen din lav, og/eller gjelden i forhold til inntektene høy, kan det hende du får avslag på søknaden. Det kan også hende du får tilbud om et mindre refinansieringslån uten sikkerhet enn det du trenger til å få samlet all gjelden.

For å forbedre mulighetene dine kan du vurdere å søke sammen med en annen person. Denne blir da såkalt medlånstaker. Fordi begge parter blir juridisk ansvarlige for tilbakebetalingen, bør medlånstakeren være en person du har felles økonomi med.

Noen banker krever at medlånstaker er din ektefelle.

Det er også mulig å stille med kausjonist hos enkelte banker. Dette bør i så fall være nøye vurdert på forhånd, og kanskje ses på som en siste utvei til å få samlet gjelden. Kausjonisten tar en relativt høy risiko dersom du ikke er betalingsdyktig.

Oppsummering av refinansieringslån

 1. De fleste som tar opp refinansieringslån gjør dette for å samle gjeld. Da kan du spare på lavere rentekostnader, reduserte gebyrer samtidig som du får en bedre oversikt over økonomien. I mange tilfeller er en refinansiering det som skal til for å unngå inkassosaker forårsaket av problematisk og dyr gjeld.
 2. Det kalles også refinansiering når en person flytter lånet sitt fra en bank til en annen. Formålet er da som regel å skaffe seg bedre rentebetingelser. Hvor mye det lønner seg kommer an på lånets størrelse, hvor lang nedbetalingstiden er, i tillegg til forskjellen i rentebetingelser.
 3. Å få et refinansieringslån er noe enklere enn å få lån til forbrukslån. Dette fordi bankene kan se til dels bort fra Finanstilsynets retningslinjer. Årsaken er at myndighetene vil gjøre det enklere å for folk å redusere gjeldskostnadene sine.

Vurderinger av denne siden

Gjennomsnitt: 5/5

Strong Testimonials form submission spinner.
Hva er ditt navn?
Skriv inn en passende overskrift
rating fields