Beste refinansiering med lav rente

Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Filtrer for:
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder

Refinansiering vil i de fleste tilfeller lønne seg. Det anbefales fordi man kan få lavere renter og lavere øvrige utgifter. Det gjelder særlig hvis man i utgangspunktet betaler ned på flere smålån og kredittkortgjeld. Her viser vi deg hvilke banker og meglere som har lav rente på refinansiering samt tips til hvordan du kan gå frem

Banker og meglere som tilbyr refinansiering med lav rente

Her er noen banker og låneagenter hvor du kan få hjelp til å refinansiere med lav rente.

Axo Finans – en lånemegler med lav rente på refinansiering

Axo Finans er en lånemegler, det vil si at de innhenter lånetilbud fra finansinstitusjoner på dine vegne.  De samarbeider med så mye som 19 banker. Ved å benytte en låneagent kan du sende enn en enkelt lånesøknad. Den er både uforpliktende og kostnadsfri. Denne ene søknaden blir deretter benyttet overfor en rekke banker.

På den måten får du enkelt og raskt mange ulike tilbud, og kan lett velge det som er best for deg.

En fordel ved å benytte Axo er at du enkelt får tilbud fra svært mange banker. Samtidig er bankene de samarbeider med kjent for å være svært konkurransedyktige.

Axo Finans oppgir at deres effektive rente ligger mellom 5,01% og 24,4 prosent.

Siden det er uforpliktende og kostnadsfritt å benytte Axo Finans er det vanskelig å finne ulemper ved å benytte dem.

Uno Finans – 5,01% rente

Uno Finans er også en lånemegler. De henter inn lånetilbud for deg, og sender det til deg på e-post.

En fordel med Uno Finans er at de tillater at du søker sammen med en medsøker. Det vil som regel øke sjansene for å få innvilget et lån, samt muligheten for å få lavere rente.

En annen fordel er at de tilbyr kundene sine utgiftsforsikring og ulykkesforsikring, sammen med forsikringsselskapet AXA.

Uno Finans har noe færre samarbeidspartnere enn en del andre lånemeglere. Imidlertid trenger ikke det å være avgjørende for hvorvidt du får lavest rente der.

Lendo – 5,33% rente

Lendo er også en lånemegler. De tilbyr fleksible lån, og har også spesialisert seg på refinansiering. De tilbyrlån på så lave beløp som ned til 10 000 kroner, og opp til 500 000 kroner.

På refinansieringslån er det litt andre regler enn ved andre forbrukslån, blant annet kan det være lov med nedbetalingstid som er så lang som 15 år. Dette
kan du bli tilbudt hos Lendo.

De samarbeider med mange banker, og er blant de meglerne som har flest partnere i Norge. De vil derfor rask og kostnadsfritt kunne innhente tilbud til deg fra inntil 20 banker.

Startrenten på lån til refinansiering ligger på 6,86 prosent for øyeblikket, hvilket vil kunne bety betydelig besparelser i forhold til vilkår på mange andre forbrukslån og kredittkortgjeld. Imidlertid gjøres det alltid en individuell vurdering for hvilken rente hver enkelt kunde blir tilbudt.

Lendo er eid av Schibsted-konsernet, et av Nordens største mediekonsern med blant annet Aftenposten, Dine Penger og VG.

Bank Norwegian

Bank Norwegian har vunnet flere Best-i-test-konkurranser. De gir svært raskt svar på søknader om refinansiering. Dersom det innvilges kan du signere låneavtale med Bank-ID. Banken baserer hele virksomheten sin på internett. Som kunde der kan du også få tilgang på gratis nettbank, med god oversikt over økonomien din.

Bank Norwegian tilbyr effektiv rente fra 7,40 prosent, men hver søker behandles individuelt.

Også Bank Norwegian tilbyr refinansieringslån med nedbetalingstid over 15 år, hvis man ønsker det. Generelt lønner det seg å betale ned lån så raskt som mulig. Men har man ikke mulighet til det, kan en slik fleksibilitet være god å ha.

En ulempe ved Bank Norwegian er at de ikke tilbyr avdragsfrihet. For å se hva det betyr for deg må du se på totalkostnadene for alle tilbudene. Der er både rentekostnader og gebyrer regnet med.

Bank Norwegian tilbyr så lave lån som 6 000 kroner, og opptil 600 000 kroner.

En annen ulempe er at aldersgrensen er noe høyere enn en del andre på refinansieringslån, med 23 år.

Hvorfor du bør refinansiere

Det gis ofte råd om å refinansiere boliglånet sitt med jevne mellomrom, for å sikre at man har best mulig betingelser. Det samme gjelder for ulike smålån. Det er flere årsaker til det:

 • Lavere rente
 • Bedret kredittscore
 • Færre gebyrer og andre kostnader

Lavere rente

Refinansiering kan i seg selv gi deg lavere rente. Det er fordi bankene i utgangspunktet gir lavere rente når du låner høyere beløp.

De kostnadene du har til renter på hver enkelt gjeld, enten det er forbrukslån eller kredittkortgjeld, vil derfor til sammen være høyere enn kostnadene du vil ha til ett samlet lån som kan dekke alle smålånene.

Hvis du derfor legger sammen all din usikrede gjeld og tar opp et refinansieringslån som kan dekke alt, så vil du vanligvis bli tilbudt en lavere rente på det.

Det kan vises med et eksempel: Hvis du har 25 000 kroner i kredittkortgjeld, 30 000 kroner i forbrukslån og du har kjøpt nytt kjøkken til 20 000 kroner på avbetaling tilsvarer det 75 000 kroner i usikret gjeld.

Dersom du da tar opp et refinansieringslån på 75 000 og betaler ned all gjelden med det lånet, vil du kunne slippe unna med lavere rente, fordi bankene som regel tilbyr lavere rente jo større lånebeløpet er.

Bedret kredittscore

Kredittscoren din er ikke en fast verdi, den endrer seg stadig. Det er derfor en god mulighet for at den har bedret seg siden du tok opp lånet du betaler på, og i så fall kan den brukes til å søke om lavere rente.

Hvis du har betalt ned jevnlig på lånet ditt kan det føre til bedre kredittscore. Det samme gjelder dersom du har fått høyere inntekt. Sivilstand kan også spille inn, siden det for eksempel er lettere å betale ned på et boliglån hvis man er to.

Faktisk kan rett og slett alderen bidra positivt. Så fremt du ikke har gjort ting som teller negativt, som å misligholde gjeld, kan kredittscoren automatisk bli bedre med årene. Dersom du derimot har misligholdt lån, latt gjeld gå til inkasso eller til og med pådratt deg betalingsanmerkning, så forverres kredittscoren.

Det kan uansett være fornuftig å sjekke kredittscoren din selv, så er du klar over hvordan banken vurderer din situasjon. Det kan du blant annet gjøre gratis hos Defero eller Bisnode.

Færre gebyrer og andre kostnader

Hvis vi holder oss til eksempelet over, så vil de tre ulike gjeldspostene sannsynligvis også bety at du vil måtte betale tre ulike avdragsgebyrer hver måned.

Det kan virke som småpenger, siden hvert enkelt gebyr kanskje ikke er så høyt. Men når det legges sammen, og du betaler det i mange måneder, så blir det et betydelig beløp.

Dersom du refinansierer kan du slippe unna med å betale gebyr på kun ett avdrag i måneden, siden du da har samlet alt i ett lån.

Refinansiering med sikkerhet i bolig kan gi deg lavere rente enn om du refinansierer uten sikkerhet

Refinansiering med sikkerhet kan gi lav rente

En annen måte å få ned renten på refinansieringslån er å refinansiere med sikkerhet. Det betyr at du stiller noe som sikkerhet for lånesummen, og dermed senker du risikoen for banken. Det vil kunne senke renten, siden den fastsettes etter hvor stor risiko banken vurderer at det er ved å låne ut penger til deg.

En vanlig måte å gjøre det på er å bake forbrukslånet inn i et boliglån. Ikke alle har mulighet til dette, men fordi som kan, så er ofte det den beste måten å senke rentene på.

Du reforhandler da låneavtalen med banken din, for å heve lånebeløpet nok til å betale ned forbrukslånet. Dette forutsetter at du ikke allerede har lånt maksimalt på boligen din.

Det er imidlertid viktig å være klar over en ting. Et boliglån har som regel veldig mye lengre nedbetalingstid enn et forbrukslån, gjerne 25 – 30 år. For at du skal nyte godt av besparelser ved å få ned renten på forbrukslånet må du imidlertid betale ned den delen av lånet langt raskere. Hvis du ender opp med å betale på forbrukslånet over mange år, vil rentebesparelsen forsvinne.

Derfor må du betale ned ekstra på boliglånet inntil du har betalt ned en så stor del som tilsvarer forbrukslånet du bakte inn i det. Det kan du enkelt gjøre ved å heve avdragene i en periode tilsvarende den tiden du i utgangspunktet hadde som nedbetalingstid for forbrukslånet.

Slik avgjøres renten din

Det gjøres alltid en individuell vurdering av hver enkelt kunde når man søker om lån. Det gjelder uansett hvilken type lån det er snakk om.

Bankene oppgir gjerne sin laveste og høyeste effektive rente i sin informasjon. I tillegg oppgir de en gjennomsnittlig rente i et renteeksempel. Alle låneinstitusjoner er pålagt å informere om et slikt renteeksempel.

Du kan bli tilbudt ned til mellom 7 og 9 prosent rente. Imidlertid kan renten på forbrukslån også være over 20 prosent. Når det varierer så mye, er det klart at det lønner seg å bruke litt tid på å finne den beste renten.

Banken legger først og fremst vekt på låntakers, og eventuell medlåntakers, kredittscore når de regner ut en rente. Denne scoren er basert på søkers inntekt, gjeldsgrad, alder og betalingshistorikk.

Derfor vil det være fornuftig å gjøre alt du kan får å få best mulig kredittscore før du søker om refinansieringslån. Da bør du:

 • Betale smågjeld du klarer å betale nå
 • Betale eventuelle inkassosaker, så de er ute av verden
 • Forsøke å heve inntekten din

Oppsummert

Som oppsummering kan vi understreke at det pleier å lønne seg å refinansiere. Siden det er kostnadsfritt å søke, lønner det seg å ta seg tid til å gjøre det. Tips til slutt;

 • Innhent så mange tilbud som mulig for å få lavere rente.
 • Vurder å bruke en finansagent.
 • Sammenlign totalkostnader ved endt nedbetaling, over like lang tid.
 • Vurder å søke sammen med en medlåntaker (rentetilbudene kan bli bedre).
 • Spar penger ved å betale ned ekstra på lånet når du kan (dette skal være kostnadsfritt).

Vurderinger av denne siden

Gjennomsnittlig vurdering: 5/5

Strong Testimonials form submission spinner.
Hva er ditt navn?
Skriv inn en passende overskrift
rating fields