lav-rente

Refinansiering lønner seg spesielt når du har høye utgifter fra flere kredittkort og smålån. Totalt blir rentekostnadene ofte svært høye, i tillegg til at du betaler mange gebyrer. Her får du forslag og tips til hvordan du finner lån til refinansiering med lave renter.

Slik fastsettes rentetilbudet ditt

Du har kanskje lagt merke til at bankene oppgir laveste og høyeste effektive renter. De oppgir også gjennomsnittlige renter for alle sine kunder i det såkalte renteeksempelet. De laveste effektive rentene du kan få i dag på et usikret lån er omtrent fra 7% til 9%, mens de høyeste kan komme opp i over 20%. Hvilke renter vi får er avhengig av hvilken risiko banken tar når de låner oss penger. Dette vurderer banken ut ifra vår såkalte kredittscore.

Kredittscoren er et produkt av lånesøkerens økonomiske historikk, inntekt, gjeld, alder og en rekke andre faktorer. Derfor blir rentebetingelsene svært forskjellige, rett og slett fordi våre kredittscorer også er forskjellige.

Her er fem alternativer der det er mulig å få lave renter på lån til refinansiering.

Santander – gebyrfrie lån inntil 70 000

Hos Santander kan du låne mellom 10 000 og 350 000 kroner til refinansiering. Trenger du under 70 000 kroner bør denne banken være blant de du sender søknad til. Santander krever nemlig ikke etableringsgebyr for lånesummer som er under denne grensa. På små lånesummer vil etableringsgebyret ha en ganske stor effekt på de effektive rentene.

Et annet moment som taler i Santanders favør er at de laveste nominelle rentene er på kun 7,90% i skrivende stund. Det teller også positivt at de høyeste rentene, som er 17,90%, ligger godt under det tilsvarende hos mange andre banker.

Bank Norwegian – gebyrfri refinansiering

Bank Norwegian er banken for både de store og de små lånesummene til refinansiering. Minstelånet er på 5 000 kroner, og det høyeste på 600 000 kroner. Her slipper du etableringsgebyr uansett lånesum, men kun så lenge det er snakk om refinansiering av annen gjeld. Låner du til forbruk er dette gebyret på 950 kroner, noe som er standard for de fleste banker.

De nominelle rentene hos Bank Norwegian starter på 8,99%, mens de høyeste rentene ligger på 21,24%. Bank Norwegian har noe høye gjennomsnittlige renter. Dette kan imidlertid skyldes at banken har mange låntakere med små lån, eller at låntakerne i snitt har lave kredittscorer.

Instabank – fleksible løsninger

Instabank sitt tilbud for refinansiering er en smule annerledes enn hos  konkurrentene. Når du søker oppgir du om hele lånet skal brukes til å betale ut annen gjeld, eller om du også vil låne til andre ting. Hva formålet er vil innvirke på nedbetalingsplanen din, noe du kan lese mer grundig om lengre ned i artikkelen. Lånerammen er mellom 5 000 og 500 000 kroner, og du må betale 900 kroner i etableringsgebyr uansett lånesum.

De laveste nominelle rentene på lån fra Instabank er 7,99%, og dermed blant de beste på markedet. Høyeste nominelle renter er 19,99%. Bankens gjennomsnittlige renter tyder på at de gir konkurransedyktige lånetilbud.

Aconto – en av de beste finansagentene

Aconto er en finansagent, det vil si de innhenter tilbud på lån til refinansiering på vegne av deg. Vi har valgt å ta de med i vår gjennomgang fordi Aconto samarbeider med hele 15 banker. Bankene det er snakk om er også blant de mest konkurransedyktige. Din ene uforpliktende og kostnadsfrie søknad vil dermed kunne resultere i et høyt antall tilbud. Det gir deg gode forutsetninger for å finne det rimeligste alternativet.

Alle de 15 bankene i Acontos portefølje vil foreta en individuell vurdering før de sender et eventuelt tilbud. Betingelsene vil således også variere i forhold til hver enkelt bank, der de laveste nominelle rentene per i dag er nede i 6,99%

Bank2 – refinansiering med betalingsanmerkning

Denne banken er blant de få som tilbyr lån til refinansiering selv om du har betalingsanmerkninger. Aberet er at du må kunne stille med sikkerhet for lånet. Kan du det vil du kunne glede deg over at du får betydelig lavere renter enn hos bankene som tilbyr usikrede lån. Låneeksempelet til Bank2 viser at gjennomsnittlige effektive renter er kun 5,34%.

Pantesikkerhet i denne sammenhengen betyr som regel din egen bolig. Den kan ikke ha belåningsgrad over 75% til 80% av markedsverdien for at du skal få lån i Bank2. Lånesummene er også betydelig annerledes, med minste lån på 300 000 kroner. Med andre ord er Bank2 selskapet å henvende seg til dersom du høye summer som du vil ha refinansiert.

Reglene for nedbetalingstid

Det er viktig å merke seg at nedbetalingstiden du får på lån til refinansiering er annerledes enn for andre lånetyper som heller ikke krever sikkerhet. Dette er i henhold til innskjerpelser fra Finanstilsynet som trådte i kraft i fjor. Kortversjonen av retningslinjene er:

  • Maksimal nedbetalingstid på refinansiering er 15 år.
  • Nedbetalingstiden kan ikke overstige lengste tid du har på eksisterende lån.
  • Nedbetalingstid på vanlige forbrukslån er maksimalt 5 år.
  • Nedbetalingstiden på fleksible lån bør ikke overstige 5 år.

Finne billigste alternativ

Praksisen med å fastsette rentetilbudene ut ifra en individuell vurdering er noe vi ser hos så å si alle banker. Derfor bør du ikke se deg blind på de oppgitte renteeksemplene. De gir en viss pekepinn på hvor landet ligger, men ikke alltid. Det kan hende at banken som ser dyrest ut, blir den som gir deg det beste tilbudet.

Generelt anbefaler vi at du går frem på følgende måte når du skal finne det billigste lånet til refinansiering:

  • Innhent så mange tilbud som mulig.
  • Vurder å bruke en finansagent.
  • Sammenlign totalkostnader ved endt nedbetaling, over like lang tid.
  • Vurder å søke sammen med en medlåntaker (rentetilbudene kan bli bedre).
  • Spar penger ved å betale ned ekstra på lånet når du kan (dette skal være kostnadsfritt).