Skattefradrag og refinansiering

Refinansiering av gjeld er en prosess som tusenvis av nordmenn gjennomfører hvert år. Besparelsene kan være betydelige dersom de riktige fradragene inkluderes i skattemeldingen.

Her gjør vi et dypdykk i skattereglene for fradrag av gjeldsrenter, gebyrer og øvrige omkostninger ved refinansiering.

Skattefradrag for gjeldsrenter

Det er viktig å poengtere at refinansiering ikke skiller seg skatterettslig fra ordinære lån. Du erstatter simpelthen et eksisterende lån med ny gjeld. Av den grunn vil også skattereglene være tilnærmet identiske med de som gjelder for ordinære lån (dog med noen få unntak).

For det første kan du kreve fradrag for innbetalte renter og øvrige gebyrer i skattemeldingens post 3.3.1. Dette kan virke forvirrende på mange ettersom posten er definert som «gjeldsrenter».

Likevel er det slik at du skal føre opp både gjeldsrenter, gebyrer og øvrige omkostninger. I noen tilfeller vil myndighetene etterkontrollere opplysningene. Det kan derfor være lurt å utdype dette nærmere  i post 5.0.

Obs: Krever du fradrag for gjeldsrenter tilknyttet lån i utlandet må du føre inn beløpet manuelt i post 3.3.2.

Utenom gjeldsrenter vil du også kunne trekke fra visse gebyrer og kostnader relatert til refinansieringen.

For øyeblikket er fradraget satt til 24 prosent av innbetalte gjeldsrenter, gebyrer og omkostninger. Prosentsatsen har tradisjon for å variere i henhold til styringsrenten og politiske føringer.

Fradrag for gebyrer og øvrige omkostninger

Ved refinansiering kan du kreve fradrag for etableringsgebyret og termingebyret. Begge disse beløpene må føres opp i post 3.3.1 sammen med gjeldsrentene. Posten skal være ferdig utfylt når du mottar skattemeldingen, men det lønner seg å kontrollere at tallene stemmer.

Du kan også kreve fradrag for omkostninger relatert til refinansieringen. Et vanlig eksempel er bruken av takstmann.

Under dagens regelverk kan du fradragsføre kostnader, så fremt de er direkte knyttet til refinansieringen.

Husk at det likevel ikke er nødvendig å hyre inn takstmann. Ved refinansiering bør det holde at du gjennomfører en «verdivurdering«. Denne tjenesten tilbys gratis hos utvalgte boligmeglere.

Fradraget er fortsatt gyldig dersom takseringen er gjort med hensikt om å rekalkulere boligens verdi. Det er en vanlig prosess blant de som ønsker å utvide boligens låneramme.

Det har heller ingen betydning hvilket type lån du refinansierer, noe som betyr at også privatlån er fradragsberettiget. Velger du å kreve fradrag for denne typen lån er det viktig å kunne dokumentere det i ettertid.

Kvinne leser skattemeldingen
Kontroller at tallene i skattemeldingen stemmer overens med de kostnadene som er påløpt i forbindelse med refinansieringen.

Dette kan du ikke kreve fradrag for

Ved refinansiering er det visse omkostninger du ikke kan kreve fradrag for i skattemeldingen. Noen av disse er listet opp nedenfor:

  • Gjeldsrenter du ikke enda har innbetalt til långiver.
  • Inkassosalær og eventuelle gebyr ved rettslig tvangsinndriving.
  • Omkostninger ved registrering av eiendomskjøp i panteboken.
Velg lånebeløp: 123
Meny