Hva er refinansiering?

hva er

Her forklarer vi hva refinansiering er, og hvordan det vil kunne hjelpe deg til å få lavere kostnader dersom du har forbruksgjeld eller boliglån.

Refinansiering gjør gjelden billigere

Hva er refinansiering? Å refinansiere betyr at man tar opp et nytt lån for å betale gjeld man allerede har. Det kan i utgangspunktet virke unødvendig, siden gjelden samlet sett ikke blir mindre. Likevel kan det lønne seg å gjøre det.

Årsaken til det er at det som regel er billigere å betale ned gjeld med ett samlet lån enn med mange forskjellige lån. Det er fordi:

  • Renten ofte er lavere på større lån enn på små
  • Renten er som regel høyere på kredittkortgjeld enn på forbrukslån
  • Mindre gebyrer

Renten er ofte lavere på større lån enn på små

De fleste bankene tilbyr lavere rente på et høyere lån enn på et lite. Hvis du derfor samler all gjelden din hos et finansforetak er sjansen stor for at de tilbyr en bedre rente enn det du betaler på de ulike lånene hos ulike foretak.

Renten er som regel høyere på kredittkortgjeld enn på forbrukslån

Kredittkortbruk er gratis helt til regningen forfaller. Men dersom man ikke betaler gjelden i tide begynner renten å løpe, og den er som regel relativt høy.

Derfor er det stor sannsynlighet for at du får bedre rente ved å gjøre den om til et forbrukslån.

Mindre gebyrer

Ved alle månedlige innbetalinger må du også betale et administrasjonsgebyr. I det lange løp kan du spare betydelige beløp ved å slippe unna med kun ett slikt gebyr hver måned.

Bedre oversikt med refinansiering

En annen fordel ved å refinansiere er at det gir deg en bedre oversikt over privatøkonomien din.

Når du går gjennom hva du har av lån og kreditter ser du tydelig hva du bruker penger på i løpet av måneden. Det kan hjelpe deg til å sette opp et bra budsjett.

Når du får samlet alt i ett lån får du en forfallsdato hver måned, i stedet for stadige regninger som strømmer på. Det er ryddig og enkelt å forholde seg til.

Lønner seg også å refinansiere enkeltstående lån

Refinansiering er ikke bare for de med gjeld fordelt på mange lån. Det kan også ofte lønne seg å refinansiere et enkeltstående lån.

Det er fordi både du og markedet kan ha blitt endret siden du tok opp lånet. Du kan ha fått bedret kredittscore. Markedet generelt kan ha endret seg i en retning som tilsier lavere rente.

Mange økonomer anbefaler at man refinansierer boliglånet sitt med jevne mellomrom. Det samme gjelder også får forbrukslån. Forbrukerrådet er blant aktørene som flere ganger har påpekt at aktive kunder, som søker refinansiering, ofte får lavere kostnader enn andre.

Betale gjeld med refinansiert boliglån

Dersom du har boliglån, og samtidig betaler på forbrukslån og kreditter, kan du refinansiere boliglånet ditt for å betale ned forbruksgjelden din. Det forutsetter imidlertid at boligen ikke allerede er fullt belånt. Men boligen din kan ha økt i verdi. Det kan derfor lønne seg å få en ny verditakst før man søker om refinansiering.

Det er viktig å huske på at et boliglån som oftest løper over mange flere år enn et forbrukslån. Hvis du flytter et forbrukslån inn i boliglånet vil du kunne ende opp med å betale renter på det i veldig mange år, og da vil besparelsen bli spist opp.

Derfor bør du øke avdragene dine på boliglånet en periode, slik at du sørger for å betale tilbake forbrukslånet like raskt som du ellers ville ha gjort uten refinansiering.

Uforpliktende

Husk også at selv om du søker om et lån er du ikke forpliktet til å inngå en låneavtale. Du mottar et tilbud, og kan deretter i ro og mak vurdere betingelsene.

Andre betingelser enn forbrukslån

Et refinansieringslån er kun ment å brukes til refinansiering. Du kan altså ikke bruke det til hva du vil, slik som du kan med de fleste forbrukslån. Banken du får lån hos vil som regel betale ned gjelden din direkte.

Samtidig har lån til refinansiering en del andre regler enn forbrukslån forøvrig. Blant annet gis det adgang til å velge en noe lengre nedbetalingstid, dersom man har behov for det.

Husk imidlertid at lånet blir dyrere jo lengre du har det, siden renten hele tiden løper. Derfor bør du sette opp en nedbetalingstid som er så kort som mulig, men samtidig realistisk i forhold til privatøkonomien din.

Oppsummering av – hva er refinansiering?

For å oppsummere kan vi si at det som regel lønner seg å refinansiere. Du kan forvente lavere kostnader, og dermed være i stand til å kvitte deg med gjelden din raskere. Samtidig vil det kunne gi deg en ryddigere privatøkonomi.

Velg lånebeløp: 123
Meny