Vet du forskjellen på effektiv og nominell rente?

finansgraf

Du kan se på renter som prisen du må betale for å låne penger fra banken. Når du skal sammenligne ulike lånetilbud må du kjenne til forskjellen på nominell og effektiv rente. Gjør du ikke det kan du gå på en tabbe som koster deg mye penger.

Les om forskjellen på nominelle og effektive renter, og lær om hvordan bankene bestemmer hvilket rentetilbud du får på forbrukslån.

Generelt om renter

Når vi låner penger fra en bank er det i hovedsak tre forhold vi betaler for. Disse tre er det som tilsammen utgjør renteprisen.

 • Risiko – Banken risikerer å ikke få tilbake pengene sine, for eksempel om låntakeren går personlig konkurs. En del av renten utgjør en risikopremie på samme vis som en forsikring virker. Slik sett kan vi si at alle bankens pliktoppfyllende kunder bidrar til å dekke bankens tap fra kunder som misligholder lånene sine. 
 • Inflasjon – De pengene du låner fra banken i dag er mindre verdt i fremtiden på grunn av inflasjon. En del av renten kompenserer for verditapet.
 • Godtgjørelse – Banken må tjene penger for å kunne drive, og midlene skaffer de gjennom rentene vi betaler for lånene våre.

Vi skal se nærmere på hvordan betingelsene kan bli på et på forbrukslån uten sikkerhet. Først beskriver vi forskjellene på nominell og effektiv rente.

Skal du søke om et lite forbrukslån? Pass deg for banker som låner ut småbeløp med effektive renter på flere hundre prosent. De større bankene er som regel betydelig billigere.

De nominelle rentene kan være misvisende for lånet reelle kostnader, og spesielt på små lånesummer. Det finnes ekstreme tilfeller der gebyrene gjør at de effektive rentene er flere ganger høyere enn de nominelle.

Nominell rente er grunnprisen

De nominelle rentene kan ses på som leieprisen for de pengene du låner. Renten oppgis alltid per år og inkluderer ikke eventuelle gebyr eller andre omkostninger som du kanskje også må betale. 

Typiske nominelle renter på ulike lån:

 • Boliglån – mellom 2% og 4%.
 • Billån – mellom 4% og 8%.
 • Forbrukslån – mellom 6% og 20%.

Effektiv rente er det du reelt betaler

De effektive rentene er de nominelle rentene pluss alle normale gebyrer. På de fleste forbrukslån vil dette si et engangs etableringsgebyr på mellom cirka 500 og 1 000 kroner. I tillegg krever de fleste banker omtrent 50 kroner i termingebyr for hver månedlig innbetaling. Totalkostnadene for gebyrene blir dermed avhengig av hvor lang nedbetalingstid du har på lånet.

Andre eventuelle gebyrer tas ikke med fordi disse tilkommer kun om du ber om noe ekstra. Dette kan for eksempel være gebyr for å få øke lånestørrelsen i etterkant (opplån), gebyr for avdragsfrie måneder eller betalingsutsettelse, forsinkelsesgebyr, og annet. 

Banken tar en høyere risiko når de yter et lån uten krav til sikkerhet (pant). Derfor er rentene høyere på et forbrukslån sammenlignet med boliglån og billån.

Slik påvirkes effektiv rente av gebyrene 

De effektive rentene vil alltid bli høyere desto kortere nedbetalingstiden er. Dette fordi etableringsgebyret vil utgjøre en større prosentvis andel av terminkostnadene når antallet terminer er lavt. 

Tenk deg at lånet ser slik ut:

 • Du tar opp et forbrukslån på 100 000 kroner.
 • De nominelle rentene er 10%.
 • Etableringsgebyret er 1 000 kroner.
 • Termingebyret er 50 kroner.

Hva blir da effektive renter i forhold til ulik lengde på nedbetalingstiden?

 • Nedbetalingstid er 1 år – Effektive renter blir 13,8% (totalkostnader cirka 7 100 kroner).
 • Nedbetalingstid er 3 år – Effektive renter blir 12,4% (totalkostnader cirka 19 000 kroner).
 • Nedbetalingstid er 5 år – Effektive renter blir 12,0% (totalkostnader cirka 31 500 kroner).

Merk deg at nedbetalingstiden har veldig stor innvirkning på hva lånet vil koste deg. Et forbrukslån som ser dyrt ut i utgangspunktet (høye renter) kan bli forholdsvis rimelig hvis du klarer å betale det tilbake raskt. Og, et lån som ser billig ut kan bli veldig dyrt dersom du bruker lang nedbetalingstid. 

Fastsettelse av nominell rente på forbrukslån

Søkere med høy kredittscore er som regel langt mer fornøyde med rentebetingelsene enn de med lav score. Heldigvis er ikke kredittscoren statisk, og du kan påvirke den i positiv retning over tid.

Når du søker om et forbrukslån vil rentebetingelsene dine som regel bestemmes i forbindelse med at banken foretar en kredittvurdering. De fleste banker vi anbefaler har omtrent 5% til 6% som laveste nominelle rente, og omtrent 18% til 20% som den høyeste. Hvis du har god kredittscore og betalingsevne vil rentene dine normalt bli lavere enn om kredittscoren er høy og betalingsevnen dårlig.

I tillegg vil lånestørrelsen påvirke hvilke nominelle renter bankene er villige til å gi. Store lån får gjennomgående lavere renter enn små lån.

Eksempel dersom lånet er på 200 000 til 500 000 kroner:

 • Søkeren har lav kredittscore – Nominell rente kan bli mellom 11 og 15%.  
 • Søkeren har høy kredittscore – Nominell rente kan bli mellom 6% og 9%.

Eksempel dersom lånet er på 100 000 kroner eller mindre:

 • Søkeren har lav kredittscore – Nominell rente kan bli mellom 14 og 18%.  
 • Søkeren har høy kredittscore – Nominell rente kan bli mellom 8% og 11%.

Husk at tallene vi har brukt her er omtrentlige, og du vil uansett få et individuelt tilbud som kan bli ganske annerledes. De spesifikke lånekostnadene vet du aldri før du mottar det uforpliktende lånetilbudet.

Hvis du vil ha lavest mulig kostnad på et forbrukslån bør du velge kort nedbetalingstid. Husk at du kan betale ekstra avdrag eller innfri lånet førtids når du kan eller vil. 

Betydningen av bankenes låneeksempel

Alle banker er pliktige til å oppgi et låneeksempel alle steder der lånene deres tilbys. Som regel ser eksempelet slik ut:

 • Låneeksempel: 180 000 kr o/5 år, effektiv rente 10,12 %, kostnad 47 785 kr, totalt 227 785 kr.

I dette tilfellet forteller eksempelet oss at gjennomsnittet av effektive renter for alle bankens kunder som har lånt 180 000 kroner over 5 år er 10,12%. Blant disse kan det være lånekunder som har betydelig lavere effektiv rente, og noen som har betydelig høyere rente.

Derfor bør du se på eksempelet som kun retningsgivende. Ditt rentetilbud i samme bank vil du ikke vite noe om før du har tilbudet i hånda. 

Sørg alltid for å innhente mange lånetilbud slik at du får et godt sammenligningsgrunnlag. Søk om like summer og lik nedbetalingstid, og velg lånet med lavest effektiv rente.

Oppsummering – nominell og effektiv rente

 • Rentene vi betaler for et lån er kompensasjon for bankens risiko, inflasjonstap og en godtgjørelse.
 • Nominell rente er grunnprisen og oppgis alltid per år (årsrenter).
 • Effektiv rente finner vi ved å legge sammen nominell rente med alle normale gebyr.
 • På et forbrukslån betaler du vanligvis kun et engangs etableringsgebyr pluss termingebyrene.
 • De effektive rentene er lånets reelle kostnader, og dermed tallet du må bruke når du skal sammenligne ulike lånetilbud.
 • Bankenes låneeksempel viser et gjennomsnitt av hva kundene betaler for en spesifikk lånesum.
 • Rentebetingelsene du vil få bestemmes først når banken vurderer søknaden din. 
 • Alle tilbud om lån er uforpliktende.
 • Det lønner seg å innhente flere tilbud slik at du kan sammenligne betingelsene.
Meny