Samle all gjeld i et samlelån

Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Filtrer for:
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder

Undersøkelser fra flere banker viser at stadig flere låner for å refinansiere. Dette skyldes fortrinnsvis at mange har tatt opp flere smålån, og har kanskje gjeld fra kjøp på avbetaling og kredittkort samtidig. For denne gruppen vil refinansiering medføre betydelig lavere kostnader.

Her får du en gjennomgang av fordelene med et samlelån, hvor mye du kan spare, og noen tips som kan kutte kostnadene ytterligere.

Regn ut hva du sparer på å samle all gjeld

For å finne ut hvor mye du kan spare på et samlelån, bør du lage en oversikt over hvilke renter og gebyrer du betaler per i dag.

Å sette opp en slik oversikt over lån- og kredittkostnadene er viktig for å se hvor mye du kan spare. Du vil også få en formening om hvilken gjeld som bør prioriteres, i tilfelle du ikke får stort nok lån til å innfri alt på en gang.

De potensielle kostnadskuttene avhenger først og fremst av disse faktorene:

 • Rentene på hver enkelt gjeldspost.
 • Størrelsen på hver enkelt gjeldspost.
 • Gjenstående nedbetalingstid på hver enkelt gjeldspost.

Når du har oversikt over nåværende gjeldskostnader, sammenligner du dette med hvilke rentebetingelsene du får på samlelånet.

Slik får du best betingelser på samlelån

For å finne de gunstigste rentene på samlelånet, må du vanligvis innhente et høyt antall tilbud. Dette gjør du ved å søke til hver enkelt bank, eller du kan bruke en lånemegler.

Skal du oppnå best mulig rente på samlelånet bør du hente inn mange tilbud, en lånemegler vil gjøre denne prosessen enklere for deg.

Du sparer tid på å bruke en megler, spesielt om du bruker et selskap som samarbeider med et tilstrekkelig antall utlånere. I noen tilfeller kan også tilbudene bli bedre når søknaden går gjennom en megler.

Rentene på samlelån

Alle som søker om et samlelån uten krav til pant får et rentetilbud som er individuelt basert.

Kort fortalt betyr dette at bankene vurderer hver enkelt søker i forhold til hvor kredittverdige de er. Høy kredittverdighet betyr som regel tilbud om lavere renter.

Lånesummen vil også innvirke på tilbudet. Jo større lånesummen er, desto lavere blir som regel rentene.

Derfor oppgir bankene som regel flere rentetall. Disse ser som regel omtrent slike ut:

LånesumDin kredittscoreRente
50 000 - 100 000Middels13-20%
100 000 - 200 000Middels10%-12%
200 000 - 300 000Middels8%-12%
300 000 - 500 000Middels5%-9%

Den effektive renten vil variere for hvert lån i forhold til størrelsen på etableringsgebyr og antallet terminer.

Til sammenligning er de tilsvarende rentetallene på annen forbruksgjeld gjerne slik:

LånLånesumRente
Mikrolån1 000 - 20 000100% +
Smålån20 000 - 75 00015%-40%
Kredittkort1 000 - 100 00020%-35%
Avbetaling1 000 - 100 00025% - 40%

Låneeksempelet på samlelån er kun veiledende

Rentene på et forbrukslån kan bli både bedre og dårligere enn det som oppgis i renteeksempelet. Tilbudet du får blir bestemt etter en individuell vurdering.

Bankene er pliktige til å oppgi et såkalt låneeksempel (også kalt renteeksempel). Eksempelet viser som regel effektive renter, lånesum, nedbetalingstid, og totalbeløp.

Hos noen ser du eksempelet i stående i kursiv, ofte rett under bankens lånekalkulator. Hos andre vises tallene i forhold til ulike lånesummer.

Dette er tall man strengt tatt kan se bort i fra, fordi de bare illustrerer gjennomsnittsrentene banken har gitt sine nåværende kunder. Noen av disse kundene har renter ned mot 7%, og noen har renter opp mot 20%, slik beskrevet ovenfor.

Prioriter den dyreste gjelden først når du samler all gjelden

Det er ikke sikkert du vil få tildelt et lån som er stort nok til at du kan samle all gjeld. I så fall bør du tenke nøye igjennom hvilken gjeld du skal refinansiere.

Som et utgangspunkt bør du alltid prioritere å refinansiere den gjelden som har de høyeste kostnadene.

Samtidig er det ikke noe poeng å refinansiere gjeld som du kan gjøre opp relativt raskt. Har du for eksempel kredittkortgjeld på et par-tre tusen kroner, kan du nok betale ut dette mer eller mindre umiddelbart.

Spesielt for lån til refinansiering

Det er flere forhold som er viktige å kjenne til når du skal søke om å få et samlelån. Som en hovedregel må bankene forholde seg til ganske strenge retningslinjer fra Finanstilsynet når de låner ut penger. Skal du for eksempel låne til rent forbruk, gjelder disse reglene:

 • Banken skal ikke gi deg lån som gjør at du får høyere totalgjeld enn fem ganger årsinntekten din.
 • Betalingsevnen din må være god nok til at du tåler en renteøkning på 5% på all gjeld.
 • Et lån uten sikkerhet skal ha maksimalt 5 års nedbetalingstid.
 • Banken skal ta hensyn til behovet ditt for tilstrekkelige midler til livsopphold (andre vanlige levekostnader, slik som husleie, mat, forsikring, og så videre).

Disse kravene kan banken se til dels bort i fra når de yter lån som går til refinansiering. I praksis vil det bety at det er enklere å få samlelån, enn å få forbrukslån. Unntakene gjør det også mulig å ha en lånetid på over 5 år. Lånetiden kan likevel ikke være lenger enn den du allerede har på den eksisterende gjelden.

Unngå å kombinere samlelån med forbrukslån

Å kombinere lån til refinansiering med lån til forbruk går fint an, men det er ikke nødvendigvis spesielt hensiktsmessig.

Husk at for å få samlelån på de vilkårene som er beskrevet ovenfor, må hele lånesummen gå til å dekke annen gjeld. I tillegg må lånet føre til at du får lavere gjeldskostnader (noe du sannsynligvis får uansett).

Derfor anbefales det at man ikke låner ekstra penger til rent forbruk, samtidig som man låner til refinansiering. Gjør man det, vil søknaden bli behandlet som et vanlig forbrukslån.

Andre tips som kutter lånekostnadene

Å refinansiere dreier seg om å kutte kostnader. Det største kuttet får de fleste ved selve refinansieringen. Du har også gode muligheter til å redusere kostnadene på samlelånet, både når du er i søknadsprosessen, og underveis i lånetiden.

Her er noen tips:

 • Bruk litt tid på å finne det billigste samlelånet.
 • Søk om lån til refinansiering sammen med ektefellen eller samboeren din (sett deg inn i hva en medlåner innebærer først).
 • Velg så kort nedbetalingstid som du klarer å betale på det nye lånet.
 • Betal ekstra avdrag når du har råd (dette er kostnadsfritt, men du må melde fra til banken på forhånd).
 • Se etter gunstige lånetilbud regelmessig. Det kan hende du får billigere samlelån senere enn det du fikk i dag.

Oppsummering av samlelån

 1. Å samle gjeld til ett lån gjør som regel at du sparer kostnader på sikt. Hvor mye du sparer avhenger av kostnadene på gjelden du skal innfri, og kostnadene på det nye lånet. Må du prioritere, lønner det seg å innfri den dyreste gjelden først.
 2. Her bør du ta med eventuell gjeld fra kredittkjøp (kredittkort og avbetaling), spesielt om summene er høye.
 3. Skal du finne det billigste samlelånet anbefales det å søke hos mange banker. Du kan korte ned tidsbruken på søknadsprosessen ved å bruke en dyktig lånemegler. De beste meglerne representerer inntil 20 partnerbanker.
Meny