Refinansiering av gjeld

Velg lånebeløp: 123
5 000 kr 500 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 15 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling
Se her for flere banker

Å refinansiere innebærer at du tar opp et nytt lån for å nedbetale den tidligere gjelden. Årsakene til at vi tyr til dette grepet er mange og sammensatte. Her får du en gjennomgang av de vanligste tilfellene, samt alle tipsene du trenger for å komme best ut av det økonomisk.
Hva oppnås når du refinansierer?

Det er naturligvis best å aldri måtte ty til refinansiering av dyr gjeld. Når behovet likevel oppstår, kan du i det minste trøste deg med at refinansieringen fører med seg mye positivt.

 • Du får sannsynligvis lavere rentekostnader.
 • Du får færre gebyrer dersom du refinansierer flere lån eller kreditter.
 • Du unngår at gjeld ender i inkasso og betalingsanmerkninger.
 • Du får bedre oversikt over økonomien.
 • Du unngår sannsynligvis bekymringer og stress.

Hva du skal refinansiere vil innvirke på fordelene. Det ser vi nærmere på nedenfor, med forslag til hvordan du går frem.

Passer bra for større forbrukslån

Det kan bli aktuelt å refinansiere selv for de som bare har ett enkelt forbrukslån. Som regel er det da mer snakk om å finne et rimeligere alternativ, enn det å komme seg ut av en gjeldsknipe. Faktorene som vil påvirke mest er hvilke renter du får på det nye lånet, hva eventuelle etableringskostnader blir, og hvor lenge du har igjen på nedbetalingstiden. I bunn og grunn bør de fleste lånekunder alltid se etter billigere løsninger.
Innhent tilbud på nye forbrukslån i samme størrelse.

 • Se etter banker med ingen etableringsgebyr.
 • Bruk eventuelt en finansagent til å skaffe mange nok tilbud.
 • Flytt lånet dersom totalkostnadene blir lavere.
 • Velg kortere eller like lang nedbetalingstid, så fremt du har nok inntekter.
sparegris og kalkulator

Refinansiering av dyr gjeld kan være svært lønnsomt, såfremt du holder terminbeløpet konstant over tid.

Derfor bør du samle flere smålån

Såkalte smålån og mikrolån er blant verstingene når vi snakker om behov for refinansiering. De effektive rentene er gjerne på nivå med kredittkortene, og i noen tilfeller høyere. I tillegg betaler låntakeren like mange termingebyrer som antallet lån. Dette gebyret er også gjennomgående høyere på smålån og mikrolån, enn tilsvarende er på de større forbrukslånene. Ordtaket ”mange bekker små…” er meget beskrivende i denne sammenhengen.

 • Samle smålån i et større og rimeligere forbrukslån.
 • Søk hos flere banker, og velg billigste alternativ.
 • Refinansier den dyreste gjelden dersom du ikke får et stort nok lån.
 • Velg kortest mulig nedbetalingstid.

Slett kredittkortgjeld og kutt rentenivået

kvinne med kredittkort

Tall fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) viser at mer enn 300 000 personer sliter med gjeld fra kredittkort. Dette er også gjeld som er betydelig dyrere enn de fleste andre låne- og kredittprodukter. Rentebetingelsene du får i kredittkortene kan komme opp i nærmere 35%, mens de billigste løsningene ligger ned mot 15%. Refinansiering av kredittgjeld ender nesten alltid i langt lavere kostnader.

Finn et forbrukslån med lavere renter enn for kredittgjelden.
Samle all gjeld inn i det ene lånet.

Vær oppmerksom på at dersom kreditten er helt oppbrukt i et kredittkort, kan du be om å få gjelden omgjort til et nedbetalingslån. De betingelsene du da eventuelt får, bør du sammenligne med betingelsene du kan få hos andre banker. Flytt gjelden dersom du kan spare penger.

Hva med små lånebeløp

Strengt tatt er det sjelden det lønner seg så veldig mye å refinansiere små lånesummer. Har du for eksempel et forbrukslån på 10 000 kroner, eller kredittkortgjeld på det tilsvarende, bør du prioritere å få dette unna via lønningen din. Med litt disiplin klarer de fleste dette på en måned eller to.

 • Flytt lånet kun dersom du ikke klarer å betale ned på vanlig vis.
 • Flytt lånet kun dersom du får bedre betingelser i et nytt lån.
 • Husk å ta med etableringskostnader i beregningen.
 • Ikke bruk kredittkort til å betale avdrag på små forbrukslån.

For deg med boliglån, bil, eller lignende

Lån som er pantesikret er mer omfattende å få refinansiert. Her inngår det en ny tinglysning av det pantesikrede objektet. Etableringskostnadene for det nye lånet kan i tillegg være på flere tusen kroner.

Som regel er også formålet annerledes. Vi kaller det for eksempel å refinansiere boliglånet når vi flytter det til en annen bank, kun for å forbedre rentebetingelsene. Mange baker også inn billånet i boliglånet, for å kutte rentekostnader.

I vår sammenheng er det imidlertid andre situasjoner som kan involvere et boliglån.

Å refinansiere forbruksgjeld med sikkerhet

Dyr gjeld fra kredittkort og forbrukslån kan bakes inn i et boliglån du allerede har. I så tilfelle må det fortsatt være nok pantesikring igjen på boligen. Det vil si at total gjeld når det refinansierte beløpet er inkludert, ikke kan overstige 85% av boligens salgsverdi.

Om du vurderer denne løsningen, vær oppmerksom på følgende:

Ikke bak inn småbeløp i boliglånet.
Sluttkostnadene kan bli betydelige på gjeld du kanskje ville klart å betale via inntektene, eller via et usikret lån med kortere nedbetalingstid.
Betal ekstra ned på boliglånet om du kan.

Baker du inn for eksempel 100 000 kroner, spises renteforskjellen delvis opp dersom nedbetalingstiden er betydelig lengre enn det du ville hatt på et tilsvarende usikret lån.

En kort oppsummering

Fordelene med å refinansiere gjeld er som vi ser mange. Besparelsene er ofte i en størrelsesorden som kan endre livssituasjonen betraktelig, i sær når gjelden kommer fra kredittkort og dyre smålån. Slik gjeld blir i tillegg enda verre å håndtere når vi sliter med å klare hver enkelt regning. Ender de i mislighold, kommer det dyre inkassosalærer på toppen. I verste fall ender vi opp som gjeldsofre.

Vurder å skaffe deg tilbud på refinansiering, spesielt om det allerede er vanskelig å klare avdragene. Se også etter billigere lånealternativer, selv om du har god økonomi og oversikt.

Et godt alternativ når du skal søke om refinansiering av gjeld, er å benytte deg av låneformidleren Scoopr. Dette er en tjeneste som tar imot søknaden din og sender den videre til inntil ti norske banker. På denne måten kan du være sikker på at du ender opp med et godt lånetilbud, ettersom banken må konkurrere om deg, og ikke motsatt.

Vurderinger av Refinansiere.net

Gjennomsnittlig vurdering: 5/5

Meny