refinansiering-av-gjeld

Det norske rentenivået har aldri vært lavere. Dette samtidig som boligmarkedet vokser for hver eneste måned, noe som betyr at nordmenn aldri heller har hatt mer gjeld. Boliglån, studielån, kredittkort og forbrukslån – you name it. Med såpass mye gjeld kan det være vanskelig å holde oversikten over hvor mye gjeld man faktisk har, og hvor mye man kan betale tilbake per måned. Enkelte vil heller ikke ha nok inntekt til å betale mer enn bare renter og gebyrer på gjelden. Heldigvis skal vi nå se på en løsning som kalles for refinansiering av gjeld.

Hva er refinansiering av gjeld?

Refinansiering av gjeld handler rett og slett om å finne et bedre alternativ til den gjelden du har. Dette er mest aktuelt dersom man har mye gjeld på et kredittkort eller et dårlig forbrukslån, men refinansiering av gjeld kan også være aktuelt for et boliglån. Mer om dette i neste avsnitt. Man blir med andre ord ikke kvitt noe gjeld når man refinansierer, men du vil bli raskere gjeldfri ettersom du kan bruke reduserte rentekostnader på å betale større avdrag. Ved større gjeld kan du da redusere nedbetalingstiden med mange måneder!

Ved refinansiering av gjeld søker du altså om et nytt lån for å betale ned det gamle. Dette er spesielt gunstig dersom man har gjeld til mange ulike kreditorer, slik at man fremover kun har en enkelt kreditor å forholde seg til. Det gir en langt mer oversiktlig betalingshverdag, samtidig som utgiftene til rentene blir lavere – i tillegg til gebyrene. Det er mange norske banker som tilbyr refinansiering av gjeld, deriblant anbefaler vi store banker som Bank Norwegian, Instabank og Santander, som er tre av de største på dette.

Ulike måter å refinansiere gjeld på

De fleste som trenger refinansiering av gjeld gjør det fordi de ikke klarer å tilbakebetale dyre kredittkort eller dyre forbrukslån. Ser vi for oss at du har 2-3 kredittkort der både renter og gebyrer løper, så er det ikke vanskelig å forstå at nedbetalingen blir vanskelig. Kanskje er renten mellom 25 til 35 prosent på disse tre kredittkortene, og da er det ikke akkurat småpenger det er snakk om. Søker man om refinansiering av gjeld gjennom et nytt forbrukslån, så kan man få en rente på rundt 15 prosent. Altså halvparten så mye, og disse pengene kan du spytte rett inn i avdrag på lånet!

Det kan også være aktuelt med refinansiering av boliglånet. Dette spesielt dersom du har vært boligeier en stund, og at boligen din har økt i verdi siden du tok opp lån på den. Mange norske storbanker hjelper deg med dette, og du kan alltids også sjekke om det vil lønne seg for deg å bytte til en annen bank dersom tilbudet ikke er godt nok. Det som for øvrig er fint med refinansiering av gjeld, er at du kan søke om ganske så store summer. Norske internettbanker som ya Bank og den internasjonale storbanken Santander tilbyr lånesummer på henholdsvis 500 000 og 350 000 kroner. Santander tilbyr forbrukslån og refinansieringslån med henholdsvis 5 og 15 års nedbetalingstid.

Et godt alternativ når du skal søke om refinansiering av gjeld, er å benytte deg av låneformidleren Aconto. Dette er en tjeneste som tar imot søknaden din og sender den videre til inntil ti norske banker. På denne måten kan du være sikker på at du ender opp med et godt lånetilbud, ettersom banken må konkurrere om deg, og ikke motsatt.