Refinansiering av forbrukslån

Velg lånebeløp: 123
5 000 kr 500 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 15 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling
Se her for flere banker

Forbrukslån utgjør fortsatt en ganske liten andel av nordmenns totale gjeld. Likevel har både myndighetene og finansselskapene uttrykt bekymring på dette området, fordi økningen i forbrukslån og kreditter er betydelig. Derfor øker også behovet for refinansiering. Det blir nemlig redningen når du vil unngå både gjeldsproblemer og urimelige lånekostnader.

Mange fordeler å dra nytte av

Det er i hovedsak tre fordeler du får nytte av når du refinansierer forbrukslån og lignende kredittprodukter.

 • Lavere rentekostnader
 • Færre gebyrer
 • Bedre oversikt over din egen økonomi

Når du samler flere forbrukslån og kreditter vil du få bedre kontroll på økonomien. Du reduserer risikoen for forglemmelser og purringer ved å forholde deg til kun én kreditor. Når det gjelder besparelsene så kommer disse ikke bare i form av lavere renter, men også fra færre gebyrer.

De kostnadsmessige besparelsene er spesielt gjeldende når det er snakk om små forbrukslån. Disse kan være like dyre som rentebærende gjeld fra kredittkort.

Derfor er smålånene ofte dyre

Små forbrukslån har langt høyere effektive renter en lån på større summer. Dette skyldes primært tre forhold. For det første vil etableringsgebyret og termingebyrene gi et kraftig utslag på de effektive rentene. Dette henger også sammen med det at smålånene har kort nedbetalingstid. I tillegg har de gjennomgående høyere nominelle renter enn større forbrukslån.

Typiske gebyrkostnader er 700 kroner i etablering, mens terminkostnader som regel utgjør omtrent 600 kroner per år. Et normalt nivå på effektive renter er gjerne mellom 25% og 35% når det gjelder smålån. Det finnes imidlertid langt dyrere eksempler enn dette. Såkalte mikrolån kan ha effektive renter på flere hundre prosent.

Har du et enkelt smålån på noen få tusenlapper, blir refinansiering ganske meningsløst. Det lånet bør du kunne betale ned gjennom inntektene på en måned eller to. Det er når vi skylder større summer, og spesielt fra flere smålån, at refinansiering blir viktig.

Hvor mye du kan spare avhenger av både antallet lån, og kostnadene for hvert enkelt av lånene. Det finner du ut ved å bruke kalkulatoren. Har du flere små forbrukslån, og kanskje kredittgjeld i tillegg, er det ikke uvanlig at gjeldskostnadene blir mer enn halvert gjennom en effektiv refinansiering.

felle gjeldsbelastning

Med et lån til forbruk er det lett å havne i en gjeldsfelle. For å lette på den økonomiske belastningen bør du vurdere å søke om et refinansieringslån.

Refinans av kun ett lån

For mange vil det lønne seg å se på refinansiering på samme vis som vi ofte ser på mobilabonnement eller strømabonnement. Dette er produkter og tjenester der vi bytter leverandør så snart vi finner et billigere alternativ. Har du et forbrukslån som fortsatt vil løpe en god stund, sjekk hva slags rentetilbud du kan få hos konkurrentene.

Du finner enkelt ut hvilke totalkostnader som gjenstår på det eksisterende lånet. Dette sammenligner du med tilbudene du får på refinansiering. Det er stadig flere banker som tilbyr usikrede lån til refinansiering helt uten etableringsgebyr. Dermed trenger du i bunn og grunn kun et forbedret rentetilbud for at refinansieringen skal lønne seg.

Slik finner du det beste tilbudet

Vi anbefaler alltid at du innhenter så mange tilbud på refinansiering som mulig. Søknadene er gratis og uforpliktende, uavhengig om du søker direkte til banken, eller om du bruker en finansagent. Når du setter i gang med søknadsprosessen er det noen momenter vi mener du burde ha i tankene. Dette vil hjelpe deg til å redusere kostnadene ytterligere.

 • Se etter banker som tilbyr lån til refinansiering uten etableringsgebyr.
 • Se etter banker med lave termingebyr.
 • Vurder å bruke medlåner (samboer eller ektefelle) når du refinansierer.
gebyrer refinansieringslån

Gebyr til etablering og vedlikehold utgjør store ekstrakostnader på forbrukslån. Heldigvis finnes det banker som ikke krever slike gebyr ved refinansiering.

Skjerpet konkurranse i markedet

Refinansiering er for tiden i vinden. Vi har hatt en høy lånevillighet i landet over lengre tid, og mange har dermed pådratt seg for store lånekostnader. Utviklingen kan sies å likevel ha hatt en positiv side ved seg. Vi ser nemlig en trend der bankene skjerper konkurransen på lån til refinansiering.

 • Flere banker har nå null etableringsgebyr på refinansiering (eks. Santander, Bank Norwegian).
 • Flere banker tilbyr refinansiering for personer med betalingsanmerkning (eks. Bank2, Svea Finans, Bluestep Bank).
 • Rentebetingelsene på refinansiering er ofte bedre enn for lån til forbruk.

Når du trenger lengre nedbetalingstid

Refinansiering dreier seg naturligvis mest om å kutte totalkostnader. For mange er det i tillegg snakk om å ha en økonomisk hverdag som er til å leve med. Derfor kan det være aktuelt å betale ned på refinansiert gjeld over lengre tid, til tross for at rask nedbetaling lønner seg mest.

Å få lengre nedbetalingstid avhenger imidlertid av hvilke lån og type gjeld det er du refinansierer.

Nye regler for nedbetalingstid på usikrede lån

Finanstilsynet endret relativt nylig bestemmelsene for nedbetaling av forbrukslån og kreditter. Som en hovedregel kan det nye lånet ikke løpe lengre enn dine eksisterende låneavtaler. Gjenstår det for eksempel 7 år på lånet ditt med lengst nedbetalingstid, må ditt nye lån være på maksimalt 7 år.

Unntaket her er dersom lånene din har alle mindre enn fem år løpetid. Har du for eksempel gjeld fra 3 smålån som forventes tilbakebetalt innen fem år, kan banken gi deg mer enn fem år nedbetalingstid på refinansieringslånet. Den maksimale nedbetalingstiden du kan få er uansett 15 år.

Ikke sov i timen

Det er mye penger å spare for de som har et våkent forhold til sin egen økonomi. Refinansiering er blant annet et grep som bør vurderes dersom du ser at gjelden begynner å bli vanskelig å betjene. Når inkassovarslene kommer er du egentlig litt sent ute allerede.

Oppsummert anbefaler vi følgende:

 • Refinansier i tide for å unngå gjeldsproblemer.
 • Refinansier når du har flere forbrukslån eller smålån.
 • Samle all gjeld når du først refinansierer, også eventuell kredittgjeld.
 • Følg med på renteutviklingen. Det kan lønne seg å refinansiere på nytt igjen senere.

Vurderinger av Refinansiere.net

Gjennomsnittlig vurdering: 5/5

Meny