Refinansiering av billån

Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Filtrer for:
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder

Det er ikke så veldig vanlig at folk søker om refinansiering av et billån. Spesielt ikke om lånet er pantesikret. Dette har sammenheng med både de relativt gode rentebetingelsene på dagens billån, og på et noe tungrodd system for pantesikring. For usikrede billån blir saken langt enklere. Her er alt du trenger å vite når du vil flytte billånet.

Fordeler ved refinansiering med sikkerhet

Et billån med sikkerhet betyr vanligvis at banken har tatt pant i bilen. Det finnes unntak til dette, blant annet når bilen inngår i et boliglån (mer om dette nedenfor). Misligholder du lånet kan banken fremtvinge et salg, og dermed få dekket hele eller deler av kravet de har utestående. Fordelen med alle typer pantesikrede lån er at rentebetingelsene blir betydelig bedre. Derfor er det ikke uvanlig at et billig billån i dag har renter som er på nivå med et gjennomsnittlig huslån.

Å låne til bil er en relativt grei sak. Å refinansiere et billån som er pantesikret er noe verre.

Finn rimelig refinansiering uten sikkerhet

Sbanken også med lån uten krav til pant

Sbanken er Norges største nettbaserte privatbank. Selskapet har nesten en halv million kunder i Norge, og tilbyr et av markedets billigste boliglån.

I tillegg får du refinansieringslån uten krav til pant hos Sbanken. Rentebetingelsene på det usikrede lånet er som regel meget konkurransedyktig sammenlignet med de fleste andre banker.

Innhent mange tilbud med Lendo

Det kan være smart å innhente tilbud på refinansiering uten sikkerhet gjennom en låneagent.

Agenten skaffer potensielt like mange tilbud som det antallet banker de samarbeider med.

Lendo er en av landets beste på dette området. Herfra får du opptil 16 tilbud om lån uten sikkerhet. Tilbudene er fra banker som alle tilbyr refinansieringsløsninger. Laveste nominelle rente via Lendo er for tiden 6%, på lån inntil 500 000 kroner.

Flytting av pant

Når selve bilen er salgspant for et billån, kan det bli kronglete å få lånet refinansiert i en annen bank. Pantesikringen må nemlig flyttes fra den opprinnelige utlåneren, og til den du refinansierer hos. Nedenfor ser du de spesifikke kravene vedrørende pantesikring som de aller fleste banker og finansieringsselskap bruker.

 • Lånet må ha samme låntaker som det opprinnelige billånet.
 • Lånebeløpet må være det samme.
 • Innfrielsesdatoen på det nye lånet må være likt det opprinnelige lånet.
 • Panteobjektet må være det samme.

Du får som regel refinansiert kjøretøyet så lenge du oppfyller disse punktene, samt bankens øvrige krav for å låne deg penger. Prosessen er imidlertid mer krevende, og banken bruker vanligvis noen ekstra dager på å vurdere søknaden din.

Husk også at pantet skal tinglyses i løsøreregisteret, noe som betyr at du må betale et gebyr for dette. For tiden koster tinglysningen 1 516 kroner.

kalkulator utregning billån

Hvilken rente betaler du på billånet ditt? Å flytte lånet over til en ny bank med lavere rente er enkelt.

Øvrige krav for å få billån eller refinansiering

Kravene som stilles til låntakere som søker om billån, og herunder refinansiering av et slikt lån, varierer noe mellom finansieringsselskapene og bankene. Det mest sentrale er lånesummen, og om du har inntekter nok til å betjene lånet. Dernest brukes disse omtrentlige betingelsene:

 • Lån over 100 000 kroner krever normalt at bilen har fullkaskoforsikring.
 • Lån på under 100 000 kroner krever normalt delkaskoforsikring.
 • Du kan låne inntil 100% av bilens verdi, avhengig av en kredittvurdering.
 • Bilen må normalt være nedbetalt innen den er 12 år gammel.
 • Noen banker krever at bilen er innbetalt på kortere tid enn 12 år.
 • Lang nedbetalingstid kan bety at du må stille med egenkapital.
 • De fleste banker avviser finansieringssøknader dersom bilen eies av ektefelle, samboer eller nær familie.
 • De fleste banker krever at bilen er registrert i Norge (gjelder privatimport av bil).

Refinansiering med boliglånet

Et refinansieringslån til bil er noe enklere å få til dersom bilen bakes inn i et eksisterende boliglån. Banken har da allerede pantesikring i boligen. For å få aksept for en slik låneutvidelse må totalgjelden ikke overstige 85% av boligens markedsverdi. Fordelen for de som kan gjøre dette er at boliglånet sannsynligvis har lavere renter enn billånet.

Imidlertid løper gjerne boliglånet lengre. Det siste punktet betyr at om du da betaler lengre ned på den andelen av lånet som bilen utgjorde, vil totalkostnadene for bilen øke. Du kan kompensere for dette ved å betale inn ekstra. For eksempel det som tilsvarte avdragene på bilen i det opprinnelige lånet, og med tilsvarende nedbetalingstid.

Du kan refinansiere usikrede billån opptil 600 000 kroner.

Refinansiering av et usikret billån

Om du tok opp et usikret lån for å finansiere bilkjøpet blir refinansiering en helt annen affære. Da står du totalt fritt til å velge hvor du vil flytte lånet, og prosessen er betydelig enklere. I prinsippet tar du da opp et nytt forbrukslån for å betale ut det gamle lånet. Det betyr at banken ikke bryr seg nevneverdig om hva pengene skal brukes til.

Små lån koster normalt mer enn når lånesummen er stor.

Størrelsen på det opprinnelige lånet vil ha innvirkning på hvilke banker du kan søke hos. Husk også at størrelsen gir som regel utslag i rentebetingelsene.

Banker med store lån uten sikkerhet

Her er et knippe banker som lar deg låne flere hundre tusen, uansett formål:

 • Bank Norwegian: Lånegrense inntil 600 000 kroner. Laveste nominelle rente er 8,99%.
 • Instabank: Lånegrense er 500 000 kroner. Laveste nominelle rente er 7,99%.
 • Easybank: Lånegrense er 500 000 kroner. Laveste nominelle rente er 7,49%.
 • Santander Consumer Bank: Lånegrense er inntil 350 000 kroner. Laveste nominelle rente er 7,90%. Santander tilbyr også billån med sikkerhet.

Husk at Finanstilsynets nye retningslinjer begrenser lånetiden på et nytt nedbetalingslån til maksimalt fem år. Denne grensen gjelder ikke dersom du låner for å refinansiere et annet lån. I så tilfelle kan du få like lang nedbetalingstid som det opprinnelige lånet, for eksempel 8 år. Er det mindre enn fem år igjen på det opprinnelige lånet, kan du fortsatt velge fem år som nedbetalingstid på det nye.

Lær mer om refinansiering

Du finner informative artikler her hos oss som dekker alle aspekter ved en slik refinansiering. Det vil sannsynligvis lønne seg å sette seg inn i tipsene du får der. Om du ikke har tid, følg i det minste disse rådene:

 • Innhent og sammenlign flere tilbud før du velger.
 • Bruk kortere nedbetalingstid enn på et pantesikret billån.
 • Vurder å forsikre bilen minst like godt som kravene du ville fått i en bank med pantesikret billån.

Nedbetalingstiden er spesielt viktig i og med at et usikret lån har høyere rentekostnader. Dette kan du redusere ved å betale ned raskere på lånet.

Meny