En innføring om sparing i aksjefond

indexfond

De aller fleste av oss har en drøm man ønsker å realisere – enten det er hytte ved sjøen, jorden-rundt-reise eller rett og slett bare ha god økonomi når man en gang blir pensjonist. På grunn av manglende midler blir prosjektet eller drømmen gjerne utsatt eller lagt på is. Kanskje du har vurdert å sette av et sparebeløp i banken hver måned for å få råd til ditt prosjekt, men synes banken tilbyr deg svært lav rente på sparekontoen?

Flere og flere nordmenn velger å spare i aksjefond, og denne spareformen egner seg for alle som har langsiktige mål. Har man mye penger, kan man velge å sette inn et større engangsbeløp i et aksjefond. De aller fleste foretrekker imidlertid å sette av et mindre beløp i måneden til sparing. Ved å opprette en spareavtale i et aksjefond, vil beløpet du velger å spare hver måned bli trukket automatisk fra din konto.

Hovedmålet med å sparing i aksjefond er at man kan bygge seg opp kapital som gir mer handlefrihet og økonomisk trygghet i fremtiden.

Hva er egentlig et fond?

Et fond er en samling av verdipapirer der mange personer er medeiere. Man kan enkelt forklare det som et spleiselag, der summen av pengene utgjør fondets forvaltningskapital. En profesjonell forvalter investerer pengene i aksjer, som kan gi god eller dårlig avkastning. Det er alltid en risiko med å investere penger i aksjefond. Dersom man sparer langsiktig, vil man imidlertid kunne få en langt bedre avkastning i fond enn ved å opprette en sparekonto i banken.

Kan alle spare i fond?

Alle personer over 18 år kan spare i aksjefond, og personer under 18 kan få fullmakt av sine foreldre – dersom det er ønskelig.

Hvor mye kan man tjene på å spare i aksjefond?

Sparemidlene blir fordelt i aksjemarkedet, og man kan forvente 3 – 6% mer avkastning i enn når man sparer i bank. Dette gjelder imidlertid når man sparer i mer enn 5 år.

Forskjellen mellom sparing i bank og aksjesparing i fond

Den største forskjellen er at risikoen er større med aksjefond, samtidig som man har bedre muligheter for å oppnå høyere fortjeneste. Ønsker man trygghet og forutsigbarhet anbefales det å spare i banken. Det samme gjelder dersom man ønsker muligheten for å ta ut deler av sparepengene et par ganger i året.

Dersom man tar sjansen på at fondets avkastning skal over tid gi deg et bedre utbytte enn det en sparekonto i banken gjør, er aksjesparing noe for deg.

Hvor lenge bør man spare i aksjefond?

Det er mer sannsynlig at man får god avkastning på sine sparepenger dersom man sparer over et lengre tidsrom. Derfor anbefales det å spare i minimum 5 år.

Det kan være vrient å vite når man skal avslutte sparingen, men man har mulighet til å selge alt av verdi i en operasjon. Det er også mulig å ta ut 0,5% av fondets verdi hver måned, og la resten stå på aksjefondet til sparing.

Avkastningen i fremtiden vil være avhengig av markedsutviklingen. De beste spareavtalene inngås når aksjekursene er lave, og deretter selges når kursene er høye.

Det kan være store svingninger i aksjefondets verdi på kort sikt, men over en lengre periode vil man kunne få god avkastning på sine sparepenger i fondet.

Ulike typer fond

Det finnes mange forskjellige typer aksjefond, og de mest vanlige er Norske fond, Nordiske fond, Europeiske fond, Globale fond, Indeksfond og Bransjefond (spesifikke fond).

De ulike typene av aksjefond forklarer grovt sett hvor aksjene skal plasseres –  og i Norske fond plasseres minst 80% av andelene i det norske aksjemarkedet. Et Indeksfond har flest mulig aksjer spredt på ulike bransjer, land og regioner, slik at risikoen blir lavest. Når det gjelder Globale fond, skal minst 80% av kapitalen plasseres i det globale markedet. Dette skal etter reglene omfatte minimum USA, Europa og Japan.

Spesifikke fond eller Bransjefond betyr at minimum 80% av kapitalen skal plasseres i en bestemt bransje. Dette kan f.eks. være aksjer innen teknologi, IT, shipping eller medisin. Bransjefond ble svært populære i 2015, da kursutviklingen innenfor bestemte bransjer steg ekstremt høyt.

Det må også nevnes at tillegg til aksjefond finnes Kombinasjonsfond, Pengemarkedsfond og Obligasjonsfond.

Kostnader ved aksjefond

Velger man å spare i aksjefond, vil det tilkomme kostnader. Man må betale et årlig forvaltningshonorar, og enkelte aksjefond opererer med et gebyr ved kjøp og salg av andeler. Indeksfond har imidlertid lavere kostnader enn andre fond.

Aksjefond og skatt

Januar 2016 trådte nye skatteregler i kraft som omhandler sparing i aksjefond. Skillet mellom aksjefond og rentefond er opphevet. Ved salg av aksjefondandeler må man

betale skatt av gevinsten, og skattesatsen er 28,75% av avkastningen. Har man tapt penger på salg av andelene, kan man kreve skattefradrag.

Noen gode råd om sparing i aksjefond

Husk å tenkte langsiktig når du vil spare i aksjefond, og bestem deg gjerne for å spare i 5 – 10 år. Ikke forhast deg med å selge dine aksjer etter noen år, men tenke nøye igjennom om du virkelig vil avslutte sparingen.

Det finnes en rekke tips å få fra eksperter om hvilke fond man skal plassere sparepengene sine i, men ingen kan spå fremtiden og markedsutviklingen nøyaktig. Det som anses som et godt valg i dag, kan være en trend som fort kan snu. Derfor er langsiktighet så viktig i aksjesparing.