Spar ved å skifte huslån

lån-på-hus

Boliglånet er for de aller fleste den største utgiftsposten hver måned, og mange opplever økonomiske bekymringer på grunn av høye boutgifter i Norge. Har man stort boliglån, kan det være lurt å sjekke renter og betingelser på lånet og sammenligne med hva andre banker kan tilby.

Flere og flere nordmenn har oppdaget at man kan spare tusenvis av kroner i året på å flytte huslånet til en annen bank – slik at man får lavere rente. Konkurransen om bankkundene er stor, og noen banker reduserer sine utlånsrenter på bolig for å få flere kunder.

Har man over 1 million i boliglån, vil så lite som 0,5% lavere rente gi store besparelser årlig. Har man 3 millioner i huslån, kan man spare mer enn kr. 200.000,- i året (eksempelet gjelder når man flytter lånet fra den dyreste til den billigste banken, og har et annuitetslån med en løpetid på 20 år).

Jo større boliglån man har, jo mer vil man spare på å få en lavere boliglånsrente.

Hvorfor velger ikke flere å bytte bank?

Det er flere grunner til at folk ikke bytter bank, til tross for at man kan spare mange penger på dette. De fleste føler seg lojale mot banken, og fortsetter det gamle bankforholdet av den grunn. Andre har ikke tenkt på at et bankbytte kan gi store fordeler, og mange tror at selve flytteprosessen er mer krevende og omfattende enn den egentlig er. I tillegg er det noen som ikke orker bryderiet med å sjekke rentenivået til andre banker. Det positive med at flere bytter bank, er at konkurransen mellom bankene blir høyere, noe som er en fordel for boliglånskunder.

Undersøk hva andre banker kan tilby

Bruk gjerne litt tid på undersøkelser, og start med å sjekke betingelsene på det nåværende huslånet. Opplysningene finnes tilgjengelig både i nettbanken og i lånepapirene. Deretter finner man frem til banken som kan tilby markedets laveste boliglånsrente. I de aller fleste tilfellene kan man søke lån online via bankens nettside.  

Noen momenter man bør vurdere før man bytter bank

Før man takker ja til å flytte boliglånet, kan det være lurt å prøve å forhandle med den gamle banken om bedre rente. Oppnår man ingenting ved forhandlingsrunden, bør man bytte bank.

Ved forhandlingen om bedre lånevilkår er det flere forhold som påvirker renten på  boliglån. Inntekt, alder, utdannelse, sikkerhet og betalingsvilje er noen av de mest sentrale momentene i vurderingen. I mange tilfeller vil den nåværende banken strekke seg langt for å beholde sine kunder, og gi lavere boliglånsrente. Har man derimot betalingsanmerkninger eller har overtrukket kontoen til stadighet, kommer man neppe langt i forhandlingsprosessen.

Har man oppgradert boligen de seneste årene eller kanskje huset har steget i verdi, kan det være lurt å ta dette med i forhandlingsprosessen med banken. Omfattende oppussing øker verdien av boligen, noe som igjen øker sikkerheten for lånet. Dette taler for at banken bør gi en lavere rente på boliglånet.

Huskeliste etter at man har byttet bank

Takker man ja til å flytte boliglånet til en bank, skal den nye banken ifølge Finansnæringens egne veiledninger hjelpe til med bankbytte. Dersom dette ikke skjer, kan man klage til Finansklagenemda.

Husk at man selv må sørge for at arbeidsgiver får det nye kontonummeret, og avtalegiroer må opprettes på nytt i den nye banken.  Har man utestående kreditt i den tidligere banken, må dette betales inn ved bankskiftet. Man må også huske å gi beskjed til alle kreditorer om nytt kontonummer.