Hvordan spare penger til barna

pengertilbarna

Nær halvparten av alle foreldre velger å spare penger til barna sine, slik at de skal få en god økonomisk start på livet. Noen begynner å spare allerede i løpet av barnets første leveår, mens andre venter til senere. De aller fleste foreldre vet hvor vanskelig det er for unge å komme seg inn på boligmarkedet, og uten egenkapital vil barna få store problemer med å skaffe seg egen bolig.

Hvor mye bør man spare?

Noen velger å spare hele eller deler av barnetrygden til barnas fremtid. Det er imidlertid ikke alle som har anledning til å spare større pengesummer hver måned. Her må man bruke sunn fornuft, og se hva man kan klare å legge til side – uten at det går ut over familiens livskvalitet. Det viktigste er å spare litt hver måned, selv om det bare er snakk om 200 kroner.

Spareeksempel

Som nevnt har ikke alle økonomi til å legge av store summer hver måned med tanke på barnas fremtid. Noen barn har besteforeldre som vil hjelpe til å spare, mens andre ikke har det. Dersom man f.eks. har anledning til å spare 1000 kroner hver måned i 10 år, vil dette gi barnet et godt utgangspunkt for å bygge opp en egenkapital til kjøp av bolig. Da har man spart opp til sammen kr. 120.000,-. Sparer man i 15 år, vil man kunne gi barnet en startkapital på kr.180.000,-.

Hvor skal man plassere sine sparepenger?

De aller fleste velger å sette sparepengene sine i høyrentekonto i banken eller plassere dem i et aksjefond. Det er fordeler og ulemper med begge. Med dagens lave rente, vil det neppe lønne seg å spare i banken. Likevel er det lav risiko å ha sparepengene sine på en høyrentekonto.

Å spare i et aksjefond kan være et godt alternativ, spesielt om man planlegger å spare over tid. Aksjefond kan gi større avkastning enn i banken, men risikoen er også større her. Fordelen med aksjefond er at man slipper å betale skatt på aksjefondet før man selger. Ved banksparing må man betale skatt av rentene hvert år.

Man kan også velge å spare i indeksfond eller BSU (Boligsparing for Unge). Når man skal velge mellom de forskjellige spareformene, må man vurdere fordeler- og ulemper i forhold til skatt, risiko samt forventet avkastning.

Skal man spare i barnets eller foreldrenes navn?

Noen foreldre velger å spare i barnets navn, mens andre sparer i eget navn. Også her er det fordeler og ulemper med begge alternativene. Uansett vil barnet kunne disponere pengene når han eller hun fyller 18 år, dersom ikke annet er avtalt.

Fordeler og ulemper med å spare i barnets navn:

En fordel med å spare i barnets navn er hvis foreldrene skilles eller en av dem dør, så vil ikke sparepengene automatisk inngå i boet. Da holdes pengene utenfor.

Sparer man i barnets navn og sparebeløpet overstiger en viss størrelse, kan Lånekassen redusere utbetaling av stipend. Dette skyldes at barnet har formue. Størrelsen på formuen som legges til grunn, fastsettes årlig av Lånekassen. I 2016 var formuesgrensen på kr. 382.339,-. Er formuen til barnet høyere enn grensen, vil stipendet bli redusert med 2 prosent pr. måned.

En annen ulempe med å spare i barnets navn er at overformynderiet kan kontrollere barnets formue. For at dette skal skje, må formuen være høyere enn kr. 185.152,- (pr. 2016).

Fordeler og ulemper med å spare i foreldrenes navn

En fordel med å spare til barnet i foreldrenes navn, er altså at man unngår at Lånekassen forkorter stipendet. Man slipper også at Overformynderiet blander seg inn, siden pengene ikke er knyttet til barnet. En annen fordel er at foreldrene bestemmer over pengene helt til de velger å gi pengene til barnet.

En ulempe ved å spare i foreldrenes navn er pengene kan inngå i boet dersom foreldrene skilles eller en av dem dør.

Sparing og gjeld

Har man mye gjeld, kan det være vanskelig å sette tilside et sparebeløp hver måned. En annen måte å spare på til barna, er da å prioritere nedbetaling av gjeld. Har man forbrukslån, kredittkortgjeld eller billån, bør man kvitte seg med gjelden først.

Det kan også være lurt å spare opp 1-2 månedslønninger som en buffer før man tenker på å opprette en sparekonto til barna. Da har man råd til å takle uforutsette utgifter.

Oppsummering

Ønsker man å spare til barna, er det nyttig å tenke nøye igjennom spareform, månedlig sparebeløp óg tidsperspektiv. Det er viktig at familien kan opprettholde en like god livskvalitet som før sparingen startet. Velger man å spare i bank med lav risiko, kan din lokale bank gi deg god informasjon om hva de kan tilby. Man bør dessuten sammenligne tilbudet fra din egen bank med andre banker i landet, og dette kan man enkelt gjøre på finansportalen. Nettsiden eies av Forbrukerrådet.

Ønsker man heller å spare i et aksjefond, kan man også gå inn på finansportalen for mer informasjon. Her kan man dessuten få oversikt over ulike spareprodukter og fond, og velge det som passer deg og din familie aller best.