Hvem kan søke om refinansiering?

refinansiering søknad

Refinansiering er et begrep i finansverden som er akkurat hva det høres ut som – at man skal finansiere noe på nytt. Det er to grunner til at man vil gjøre dette, der den første er i tilknytning til et boliglån. Da vil man refinansiere lånet fordi det er mulig å hente gunstigere betingelser ved å gjøre dette. Det andre tilfellet vil være dersom man har pådratt seg mye kortsiktig gjeld i form av dyre smålån og kredittkort. Også da vil refinansiering lønne seg. Men det store spørsmålet er da, hvem kan søke om refinansiering?

Dette er kravene for å søke om refinansiering

Vi skiller mellom de to tilfellene som nevnt ovenfor. Dersom du søker om refinansiering av gammel forbruksgjeld, så skal du refinansiere gjennom et forbrukslån. Kriteriene for å få et forbrukslån er varierende, men generelt så handler det om at man må være over en viss alder og ha en inntekt som samsvarer med det beløpet man ønsker å låne. For å søke om refinansiering hos for eksempel Bank Norwegian må du være minst 18 år gammel, og ha en inntekt som er liknet hos Skatteetaten. Verre enn dette er det faktisk ikke.

Hvis du søker om å refinansiere gjeld i form av kredittkort og forbrukslån, så har du sannsynligvis fått innvilget søknaden om forbrukslån tidligere. Da vet du allerede at du er innenfor bankens akseptgrense, og trolig vil du også da få godkjent søknaden når du søker om refinansiering. Et unntak er dog dersom du har fått betalingsanmerkninger eller inkassosaker siden du søkte om lån sist gang, for da vil de fleste banker avslå søknaden din. Svaret på spørsmålet om hvem som kan søke om refinansiering er altså de fleste som har gjeld og er over 18 år gammel.

Hvor kan man søke?

Svært mange banker i Norge tilbyr refinansiering, med alt fra norske storbanker til moderne internettbanker. I prinsippet så tilbyr alle de bankene som tilbyr forbrukslån også refinansiering, ettersom det egentlig bare er et vanlig forbrukslån det er snakk om. Men enkelte velger også å spesialisere seg på å hjelpe de som har økonomiske problemer, slik som Gjensidige har gjort gjennom sitt Opp Finans, der man kan søke om spesialtilpassede refinansieringslån.

Andre alternativer til banker som tilbyr refinansiering er Santander og yA Bank. Her kan man søke om lån på inntil 400 000 kroner til en gunstig rente. Dette egner seg spesielt dersom du har dyre forbrukslån med over 20 prosent rente fra før av, eller kredittkort med tilsvarende høy rente. Det koster som regel ikke noe å refinansiere gjennom et forbrukslån, men du kan bli nødt til å betale et etableringsgebyr ved opptak av lånet. Utover dette vil du ikke bli kvitt noe gjeld når du refinansierer, men hvis du er smart og bruker de kronene du sparer på renter og gebyrer, så vil du i lengden bli gjeldfri langt raskere enn dersom du hadde fortsatt i samme duren som tidligere.