Hvordan sette opp et budsjett

Er du bekymret for at månedslønnen din ikke rekker helt frem til neste utbetaling? Kanskje dine økonomiske bekymringer i tillegg gir deg søvnproblemer? Det kan være svært stressende å ikke vite om man har råd til å betale regningene hver måned, og man kommer lett inn i en vond og uoversiktlig vane der man lever fra dag til dag.

Et budsjett gir deg nøyaktig oversikt over din personlige økonomi, og ved å sette opp fremtidige utgifter og inntekter i et skjema, vil man få bedre kontroll over situasjonen. Har man dårlig råd, er et budsjett enda viktigere enn om man har god råd. Det er flere måter å sette opp et budsjett på. Noen velger å føre opp med penn og papir, mens andre velger enkle budsjettprogrammer på nett. Det finnes flere gratis dataprogrammer du kan benytte – bl.a. Excel, Buddi og Open Office Budsjettmal. Det viktigste er at du synes det ser enkelt ut. Jo mindre tidkrevende budsjettprogrammet er, jo større sjanse er det for at du ikke gir opp.

Husk på at første gang man lager et personlig budsjett, vil det ta litt tid. Etterhvert som man blir vant til å bruke programmet, vil man se hvor nyttig det er å få kontrollen over den økonomiske situasjonen.

Man kan lage budsjett uansett om man har fast eller variabel månedsinntekt. Tjener man f.eks. lite en måned og mye neste måned, gjelder det å sette til side penger på de “gode” inntektsmånedene.

Nedenfor følger selve metoden på hvordan man kommer i gang med å lage et budsjett for privatøkonomien:

Inntekter

Skriv opp alle inntekter du mottar i løpet av en måned. Dette kan være lønn, pensjon, barnetrygd, bidrag, husleieinntekter mm. Ved å summere tallene vil du sitte igjen med ett beløp som føres inn i kolonnen for inntekter i budsjettet.

Utgifter

Før opp alle utgifter pr. måned i budsjettet. Disse postene kan være boliglån, husleie, strømutgifter, forbrukslån, kredittkortgjeld, bilutgifter, forsikringer, abonnementer, telefonregninger, internett mm. I tillegg fører man opp årsavgifter – som for eksempel for årsavgift for bil og NRK-lisens. Bruker man f.eks. budsjettprogrammet Excel, fører man opp årsavgiftene slik at beløpet fordeles på 12 måneder.

For å få oversikt over alle utgiftene som f.eks. mat, klær, frisør, bussutgifter, treningsstudio og kinobesøk er det viktig å sjekke summene i nettbanken. Da vil man dessuten med sikkerhett finne ut hva man bruker mest penger på. Dette er også nyttig da man kan spare penger på å redusere enkelte utgifter hver måned.

Det er viktig å være nøyaktig når man oppfører utgiftene. Kanskje kommer det frem av budsjettet at utgiftene til klær er skyhøyt, eller at man bruker for mye penger på kioskvarer i matpausen på jobb hver måned? Uansett vil du sikkert finne en rekke utgifter som lett kan spares inn ved ettertanke.

Budsjettkonto

Det anbefales å opprette en budsjettkonto i banken, slik at man kan sette til side penger som skal dekke kommende utgifter. Har man penger til overs etter at alle utgifter er betalt, kan det være lurt å sette inn litt ekstra hver måned – for å ha en buffer til uforutsette utgifter.

Ved å opprette et budsjett vil man i hverdagen få en mer forutsigbar økonomi, og man slipper å bruke tid og energi på hvordan man skal få endene til å møtes.

Meny